Treningstider

Generelle endringer finner du i spond-appen. Se forklaring av partier. 

Mandag
PartiÅrskullTidSted
Tumbling Jr/SrFra 201016:00-18:00Harstadhallen
Mix 12004-0916:30-18:00Harstadhallen
Rekrutt2010-1216:30-18:00Harstadhallen
Gymlek 2019201917:00-18:00Medkila Skole
Tirsdag
PartiÅrskullTidSted
Gymlek 2020202017:00-18:00Medkila Skole
Onsdag
PartiÅrskullTidSted
Mixparti 22007-1016:00-17:30Harstadhallen
Mix 2013201316:30-18:00Harstadhallen
Gymlek 2017-182017-1816:30-17:30Harstadhallen
Mix 2015-162015-1617:30-18:30Harstadhallen
RG12011-1517:30-18:30Harstadhallen
Gutter2013-1518:00-19:30Harstadhallen
RG22004-1118:30-20:00Harstadhallen
Torsdag
PartiÅrskullTidSted
Gymlek2 2017-182017-1816:30-17:30Harstadhallen
Mix 2014-152014-1516:30-17:30Harstadhallen
Trampett Jr/SrFra 201017:00-19:00Harstadhallen
Mix2 2015-162015-1617:30-18:30Harstadhallen
Rekrutt2010-1217:30-19:00Harstadhallen
Fredag
PartiÅrskullTidSted
Frittstående Jr/SrFra 201017:00-19:30Harstadhallen
GymXFra 201017:30-19:30Harstadhallen

Alle medlemmer må følge treningsreglementet

Treningsreglement

For at vi skal få et godt treningsmiljø i Harstad Turnforening ber vi om at dere setter dere inn i treningsreglementet, samt at alle bidrar til et positivt og godt læringsmiljø for gymnastikk og turnaktiviteter. 

1. Møt opp i god tid, og vær klar til å starte trening presis.
2. Bruk passende treningstøy. (Langt hår skal være i strikk).
3. Følg trenerens instrukser på best mulig måte.
4. Vis hensyn til hverandre i treningshallen.

5. Trener legger til rette for pauser under treningen.
6. Trener skal ha beskjed dersom noen uteblir fra trening mer enn tre ganger etter hverandre. Dersom man ikke gir beskjed, blir konsekvensen at gymnasten mister sin plass.
7. Alle skal være med på å rydde utstyr etter trening.
8. Bli hjemme ved sykdom eller skade.
9. Dersom kontingent ikke blir betalt vil gymnasten kunne miste sin plass.
10. Foreldre/foresatte plikter å sørge for at reglementet overholdes.

Turnervettregler

Turnvettreglene

• Jeg turner fordi det er gøy
• Jeg følger mine drømmer, ikke andres
• Jeg tar ansvar for godt samhold, miljø og trivsel, og
bidrar til god lagånd
• Jeg respekterer og snakker positivt om og med
gymnaster og trenere
• Jeg snakker med og til andre, ikke om andre
• Jeg lytter til kroppen min

• Jeg vet at helsen min er viktigere enn resultater
• Jeg forstår og respekterer rolle og oppgavene til de rundt meg
• Jeg er ærlig og rettferdig
• Jeg respekterer dommerens avgjørelser – selv om jeg er uenig
• Jeg viser god sportsånd og heier på alle – også andre klubber
• Jeg vet at jeg tåler oppturer og nedturer

Foreldrevettregler

• Jeg vet at det viktigste er at barna trives og har det gøy på trening
• Jeg gir oppmuntring både i medgang og motgang – det gir trygghet, trivsel og motivasjon for alle
• Jeg husker at det er barnet mitt som turner – ikke jeg!
• Jeg respekter alle utøverne – opptrer positivt og støttende – da er jeg en god rollemodell
• Jeg har et ansvar for miljøet i sporten – snakker med andre og ikke om andre

• Jeg respekterer dommerens avgjørelser – selv om jeg er uenig
• Jeg respekterer at det er klubben/trenere som tar de sportslige avgjørelsene
• Jeg tar ikke bilder/video i hallen under trening uten samtykke
• Jeg bidrar til et positivt trenings/klubbmiljø og snakker positivt om dette hjemme
• Jeg viser god sportsånd og heier på alle – også andre klubber

Trenervettregler

• Jeg skal være et godt forbilde for gymnastene mine og en god ambassadør for turnidretten og klubben min
• Jeg ser hver enkelt utøver og gir han/henne mulighet til å utvikle seg ut fra sine ønsker og sitt nivå
• Jeg bidrar til å skape mestringsfølelse og tillit
• Jeg behandler alle med respekt, og avstår fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende
• Jeg viser respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv

• Jeg reflekterer over min rolle og kommunikasjon, og involverer alle på trening
• Jeg har autoritet, men er ikke autoritær
• Jeg er her for gymnastene mine – ikke for meg selv
• Jeg vet at det viktigste er at alle har det gøy på trening
• Jeg viser god sportsånd og heier på alle – også andre klubber
• Jeg vet at jeg tåler oppturer og nedturer