Harstad Turnforening personvernerklæring (harstadturnforening.no)

Personvern

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (Personopplysningsloven § 19). Under finner du informasjon om hvordan vi benytter oss av personopplysninger. Ved å besøke denne siden vil du aldri gi fra deg identifiserbare personopplysninger uten et samtykke i forkant. Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 01.11.23

Terminologi

  • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.
  • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet de opplysningene som gjør at en kan identifisere deg som enkeltperson. Resultatet er at du blir beskrevet på en mer generisk måte i våre systemer, eksempelvis: mann, 25 år gammel, Oslo.
  • Behandling av personopplysninger er enhver form for bruk av personopplysninger. Med bruk mener vi innsamling, lagring, endring, målretting, og sletting. Alle innsamlede personopplysninger gjennom forskjellige aktiviteter er forbeholdt eget bruk og vil ikke distribueres.
  • Cookies (på norsk: informasjonskapsler) er små digitale datapakker som lagres i din nettleser. Disse samtykker du til gjennom din benyttede nettleser.
  • Script er koder som kjøres ved innlasting av en side eller klikk på en knapp.

Personopplysninger som behandles

Webredaktøren har det daglige ansvaret for kundebehandlinger av personopplysninger hos Harstad Turnforening, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende e-post. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Anew er kunde-databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. ProISP er vår driftsleverandør. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Anew og proISP som har tilgang til opplysningene som samles inn. Harstad Turnforening samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Kontaktperson
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, og nettleserinstillinger.

Formålet med informasjonen som innhentes

Informasjonen som vi registrerer om deg som bruker benyttes til å besvare din henvendelse. 

Nettstatistikk

Harstad Turnforening samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på harstadturnforening.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore de innsamlede opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra kunde til andre aktører. Hvordan kan du reservere deg mot bruk av informasjonskapsler? Du kan enkelt reservere deg mot bruk av informasjonskapsler gjennom å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Under finner du linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter Personopplysningsloven § 19. Harstad turnforening har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Harstad Turnforening systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Harstad turnforening ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Dersom du mener at Harstad Turnforening ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til Personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss:
Harstad Turnforening, ved Geir Borch Karlsen
Telefon: 92014668
E-post: Send e-post