Bli medlem

Ønsker du å melde deg eller ditt barn på et av våre partier? Eller har du noen spørsmål? Ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med oss.

Gymlek

Turnpartiene for barn fra 3 år og fram til 1. klasse.
Timen brukes til sang, dans og lek med forelder til stede. Det blir ulike aktiviteter og løyper tilpasset barnets utvikling og motoriske evner. Hovedmålet er å lære seg de grovmotoriske bevegelsene, som å løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, o.l. Det er en forutsetning at barnet kan gå, og at en voksen person er med og deltar aktivt i timen.

Bredde

På våre mixpartier og de rene jente-/ guttepartiene våre fra 2. klasse til og med fylte 18 år skal vi skape mestringsglede og økt selvfølelse gjennom trening av grunnleggende turn og basiselementer på alle nivåer. Vi vektlegger basis og grunnelementer som vil gi et godt grunnlag for innlæring av vanskeligere elementer. Vi legger opp treningen slik at alle skal få utfordring på sitt nivå.

Rytmisk gymnastikk

Rytmisk gymnastikk er en estetisk idrett som bruker musikk og koreografi i alle sine program enten som individuelle gymnaster eller i tropp. Bevegelighet og rytme i utførelse av hopp, rotasjoner, balanse og akrobatiske elementer er grenens identitet i samspillet med et av de fem redskapene – ring, ball, køller, bånd og tau.

Rekrutt, junior og senior

Dette er troppsturnerne våre. Rekrutt er gymnastene våre mellom 11- 13 år, og Junior/Senior fra 13 år. Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett bestående av tre apparater. Tumbling og trampett engasjerer oss med spenstige, spektakulære og luftige svev mens frittstående viser oss samspill etter spennende musikk og rytmer, med artistiske bevegelser og akrobatikk. Kvinner og menn konkurrerer sammen og hver for seg i en estetisk idrett som bedømmes etter vanskelighetsgrad og stil.

GymX

Dette er voksenpartiet vårt. Her er det mulighet for alle som ønsker å trene turn og være med. GymX er fellesbetegnelsen for alle mosjons- og treningsaktiviteter for ungdom, voksne og godt voksne i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds foreninger og lag.

Meld deg inn i Min Idrett

Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på ditt spørsmål her? Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss
 • Hvilket parti bør jeg velge?

  Du kan melde deg eller ditt barn inn i Min idrett. Medlemsansvarlig vil deretter tildele aktuelle partier, alt etter hvor det er ledig plass. 

 • Når kan jeg forvente svar på plass?

  Hovedopptak vil skje i månedsskiftet august/september. Da tildeles ledige plasser til de som har søkt medlemsskap, de som har stått lengst på venteliste får tilbud først. Om du ikke får plass i første runde med uttak kan det være flere muligheter utover høsten. Vi vil ta inn nye gymnaster fortløpende gjennom sesongen, med et nytt opptak etter nyttår dersom det er kapasitet på partiene.

  Tilbud blir tilsendt via e-posten som er registrert i MinIdrett, med 7-10 dagers svarfrist. Etter utløpt svarfrist, vil plassen bli tilbudt neste på ventelisten. Etter noe tid og stadig uteblivende svar, vil det bli sendt ut en ny e-post som forklarer at barnet vil bli slettet fra venteliste grunnet manglende svar innen de nærmeste ukene, men at barnet når som helst kan meldes inn på nytt. Ved stadig uteblivende svar, vil barnet miste sin plass på ventelisten og mister dermed sin opprinnelige registreringsdato dersom de meldes inn på nytt. Dette gjøres av hensyn til de resterende som også venter på plass.

 • Hvorfor er det ventelister?

  400 barn og unge har i dag plass, mens over 450 barn står på venteliste. Ny turnhall i 2024 vil gi plass til opptil 1000 gymnaster i Harstad, slik at alle som ønsker det kan være med. Ventelisten vil da bli borte dersom vi får nok trenere.

 • Jeg har fått plass. Hva gjør jeg nå?

  Etter innmelding vil gymnasten motta en invitasjon i Spond. Dette er bekreftelse på plass på det aktuelle partiet. Det vil ikke være mulig å møte på trening før denne invitasjonen er mottatt fra Harstad Turnforening.

 • Hjelp til innmelding i Min idrett

  For påmelding til et turnparti og for å melde seg på venteliste, benyttes digital søknad via https://minidrett.nif.no/.

  Om man er med i flere idrettslag har man allerede tilgang her. Søk opp Harstad Turnforening og søk på vegne av deg selv eller barnet. Dersom det dukker opp flere valgmuligheter for gren, trengs det ikke å hukes av da dette justeres manuelt av medlemsansvarlig den dagen gymnasten får tilbud om plass.

  Veiledning finnes her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Medlemskap  Det er ditt ansvar at vi har rett kontaktinformasjon så det er viktig at dere vedlikeholder profilen på MinIdrett og Spond.

 • Når starter et turnsemester?

  Vi starter opp nytt turnsemester like etter skolestart om høsten.

 • Hvilken bekledning er nødvendig?

  Informasjon om hvilken bekledning som utøverne trenger finnes under Bekledning

 • Hvor kjøper jeg klær?

  Klær og sko til trening:

  Gymnastene trener i turnsko eller barfot, ikke joggesko. Det er ingen krav til turndrakt, bortsett fra på konkurranser og stevner. Vanlig gymtøy er ok.

  Turnsko

  Turnsko kan bestilles her: https://www.tt-gymnastics.no/gymnastikk-sko/ – det er modell 211 som er anbefalt.

  Skoene er også ofte litt små på størrelsen, bestill gjerne et nummer større enn vanlig.

  Drakter

  Turndraktene er små i størrelsen så bestill gjerne to størrelser større enn det du bruker til vanlig. 

  Turndraktene bestilles av den enkelte på Tematurn: https://www.tt-gymnastics.no/

  Bruk søkefeltet og legg inn varenummer under så er det lett å finne produktene.

  Standard for jentedrakt er 3/4 bukse med hotpants. Lang kan også bestilles om man ønsker til bruk på trening.

  Jentedrakt: Basic V505

  3/4 lang bukse: P754MA

  Hårstrikk: HP002

  Til bruk på trening eller etter avtale med trener på konkurranse kan følgende bestilles: Hotpants/shorts: P758MA eller P756ma

  Lang bukse: P753ma

  Guttedrakt: B45 (NB! ny draktmodell fra november 2019 da den vi har er gått ut)

  Strekkbukse gutt: B61

  Turnsko: 211

  Overtrekksdress 

  Overtrekksdress skal brukes når man reiser på stevner og konkurranser.

  Bestilling av overtrekksdress og hoodie skjer via felles bestilling hos Trimtex. Draktansvarlig setter opp en nettbutikk som kan benyttes innen et gitt tidsrom, vår og høst.

 • Hvordan gjør jeg det med betaling?

  Som utøvende medlem i Harstad Turnforening forplikter du deg til å årlig betale:
  – Medlemskontingent
  – Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
  – Administrasjonsgebyr på faktura

  Faktura kommer via MinIdrett, tilsendt foreldreprofilen som har registrert barnet. 

  Medlemskontingenten er for tiden 220 kr/år og treningsavgiften for partiet vil variere alt etter hvor mange dager i uken du har trening. Pris per parti med 1 trening i uken er 1650 kr/år. Pris for en ekstra treningsdag i uka er for tiden 750 kr pr år for de som får tilbud om dette. 

  Vi oppfordrer sterkt til at minst en foresatt står som medlem i turnforeningen, for å få stemmerett og for å være valgbar på årsmøtet. I tillegg er du forsikret dersom du er med og hjelper til på noen treninger. Det er ikke nødvendig for foresatte å søke om medlemskap før etter at barnet eventuelt får tildelt plassen hos oss. Når barnet får bekreftelse om tildelt plass, kan foresatt søke om eget medlemskap på samme link. Foresatt blir godkjent og får faktura på kontingent som er kr 220.

 • Oppsigelse av plass

  Du kan når som helst si opp plassen, dette gjøres ved å sende en e-post til medlemsansvarlig@harstadturnforening.no. Du må likevel betale ut det turnåret som er påbegynt.

  Se ellers treningsreglement for hva som kan føre til at man mister plassen.

 • Medlemmer fra andre turnforeninger

  Harstad Turnforening tar imot tilflyttende medlemmer fra andre turnforeninger dersom det er ledig plass på partiene.

  Dersom ditt barn skal flytte fra en annen turnforening må det sendes e-post til medlemsansvarlig@harstadturnforening.no med følgende informasjon:

  – Bekreftelse på medlemskap eller utmelding i/fra annen turnforening.
  – Alder og antall års erfaring.

  Deretter søkes det om medlemskap via MinIdrett.

 • Er det noe treningsreglement?

 • Informasjon angående forsikring og skademelding

  Alle betalende medlemmer av Harstad Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse.
  Les mer om forsikring her: http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/

 • Finnes det økonomisk støtte?

  Vi vet at det er familier som av forskjellige årsaker har problemer med å klare alle kostnader. Dersom man ikke klarer å betale regningen, ber vi om at disse tar kontakt skriftlig med medlemsansvarlig på medlemsansvarlig@harstadturnforening.no og søker om betalingsutsettelse, oppdeling av faktura, eller i ytterste konsekvens søker styret om fritak helt eller delvis. Søknad om fritak må begrunnes og vil bli behandlet raskt av styret. Det er selvsagt uansett bedre å ta kontakt i stedet for å ikke betale fakturaen ved forfall.

  I tillegg så har Harstad Kommune kommet med tiltaket “Fritidskassen”. Dette er en ordning for barn mellom 6 og 19 år der man kan søke om støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved stevner, mesterskap, reise/transport, måltider og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet. Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 5 000 per barn per år.  Her kan Harstad Turnforening ved henvendelse sende inn søknad til kommunen på barnets vegne.

 • Hvordan blir jeg sponsor?

  Ta kontakt med leder i Harstad Turnforening. Han vil fortelle om alle mulighetene som finnes.