Unge trenere

Med ungdommen med på laget skaper vi bolyst og bidrar til å gjøre Harstad enda mer attraktiv.

Bakgrunn

Harstad Turnforening tenker langsiktig på rekruttering, og vil utdanne flere unge trenere i påvente av ny turnhall. Siden 2018 har foreningen hatt et eget «Unge trenere»- prosjekt, der vi forsøker å rekruttere unge gymnaster eller unge tidligere gymnaster, for å utdanne disse som trenere i HTF.

Målet med dette er blant annet å sikre oss turnkompetente unge trenere, hindre frafall, samt å forberede oss til den nye turnhallen står ferdig. Ny turnhall vil muliggjøre etablering av mange flere turnparti, og kanskje dobbelt så mange gymnaster. Det vil derfor bli behov for å rekruttere mange flere trenere. Flere turnkompetente unge trenere vil gi store muligheter for flerbruk i den nye turnhallen som vil bidra til samhold og inkludering av mange, både i og utenfor HTF.

Økt aktivitet 

Vi satser på våre unge trenere ved å utfordre de som trenere og bidragsytere på partiene, og sender dem på kurs for å heve kompetansenivået. Vi ønsker at disse ressurspersonene blir i Harstad og skaper aktivitetstilbud som inkluderer mange.  

Høsten 2023 har vi 19 unge trenere i aksjon på de ulike partiene våre! 

Våre unge trenere er aktivt med å skaper et større aktivitetstilbud for barn og unge i Harstad gjennom sitt engasjement. Sommeren 2023 arrangerte de Sommerturnskole over 2 uker for nesten 200 barn. Høsten 2023 arrangerte de Åpen Hall der mer enn 90 barn fikk utfordret sine turn kunnskaper og lært nye.