Rolf Hall er NIF fylkesvinner til Årets Ildsjel

HTF

Rolf Hall er NIF fylkesvinner til årets ildsjel

7. desember velger komiteen hvilke 3 av de 11 fylkesvinnerne som sendes til Idrettsgallaen første helga i januar.

HTFs nominasjon av Rolf Hall:

Harstad turnforening er et idrettslag med lange tradisjoner. Klubben fyller 125 år i 2023. Harstad turnforening har drevet med apparatturn i mange år på høyt nivå, men har de siste tiårene hatt fokus på troppsturn, dette som følge av stor medlemsmasse og mangel på turnhall med fast oppmontert turnutstyr. I fjor startet vi også opp med Rytmisk gymnastikk (RG), og når vi får turnhall våren 2024, drar vi i gang med apparatturn igjen også. Kanskje vi våger oss ut på cheerleading og parkour også…Klubben har ca 400 medlemmer og ca 320 aktive gymnaster fordelt på ca 18 partier, og ca 450 håpefulle på ventelisten.

Harstad turnforening vil nominere vår supre trener Rolf Hall, født 1952, til Årets ildsjel 2023. Rolf har svært lang fartstid i turnforeningen. Han har selv vært aktiv turner på kretsnivå i Ofoten og Sør-Troms gymnastikk-krets frem til 18-årsalderen, før han ble trener fra 1970, og har nå vært trener i Harstad turnforening i minst 52 år. Han er fortsatt en av våre aller mest aktive trenere til tross for at han er 70 år, og det er ingenting som tyder på at han har tenkt å slutte på lenge. Han er svært sprek og gjør alle tenkelige turnøvelser sammen med gymnastene, både på trening og på oppvisning.

Rolf er en fantastisk engasjert frivillig som pt er trener på tre partier, og som ofte også vikarierer som trener på andre partier når noen er syke eller på reise. I tillegg hjelper han alltid til når det trengs på alle partier når han ikke har trening selv. Han er alltid først i hallen alle dagene i uka, låser opp og starter med opprigging av utstyr, og han er alltid den siste som går etter nedrigg og rydding.

Han er svært godt likt av alle i klubben og har en egen evne til å se alle, fra de minste gymnastene våre på 3 år, til alle barn og unge på breddepartiene, gymnastene på konkurransepartiene og til de voksne på GymX, samt foreldre og trenere. Han er veldig flink til å gi ros til alle som gjør en innsats for foreningen og for våre barn og unge, og han er en sann inspirasjon for oss alle. Han har alltid noe å lære bort og å tilføre på alle nivåer. Han viser en spesiell omsorg for nye gymnaster og passer på at alle alltid får utfordringer på sitt nivå. Han har også en svært viktig posisjon for de eldre ungdommene våre som driver med breddeaktivitet. Rolf er også svært inkluderende både ift. nyankomne til landet, og har også bidratt på paraturn.

Han er først i køen på alle dugnader og har bidratt på mange reiser som trener og reiseleder, både til oppvisninger, stevner og konkurranser. Han nekter å ta imot vårt symbolske årlige trenerhonorar på kr 1500, og handler ofte førstehjelpsutstyr mv. til klubben, ofte uten å kreve utlegg dekket.

På alle våre interne oppvisninger er han den selvsagte organisator for defilering og tar godt vare på fanen vår som er «nesten like gammel som Rolf». Rolf fikk den lokale ildsjelprisen i Harstad i 2014, og ble i 2019 hyllet av klubben for sin trenerinnsats med en gravert turkniv.

I tillegg til sitt daglige engasjement for Harstad turnforening er Rolf fortsatt aktiv i Harstad Innebandyklubb, og går ofte rett videre til innbandytrening etter 2-4 timer med turn i hallen. Der er han med som spiller på treninger, han rigger, rydder og mopper og deltar som frivillig ved kamper og arrangementer for klubben. I tillegg til dette er han svømmetrener og er aktiv i styre og stell i Harstad helsesportlag, i Røde kors og han har også vært aktiv i Harstad dykkerklubb. Vi blir ikke forundret om han også er aktiv i flere lag og foreninger som vi ikke vet om.

På toppen av det hele deltar han ofte på andre dugnader (som han ofte initierer selv) og vi kunne lese i avisen at han for ikke lenge siden hadde ryddet 150 kg piggtråd fra krigens dager, for at ingen på skogstur skulle skade seg. Det er heller ikke uvanlig å se han rydde skog i og rundt turløyper og å passe på og gjøre rent i gapahuker mv.

Vi kan vanskelig se at noen kan fortjene prisen som Årets ildsjel mer enn Rolf Hall, og vi håper han vil bli vurdert nå når han er fylt 70 år og at han får prisen i 2023 når klubben vår også fyller 125 år. Vi gleder oss til fortsatt å ha han med som trener og håper å ha han med i mange år fremover, og vi gleder oss masse til igjen å se han som trener i apparatturn når turnhallen vår er på plass om ca 1,5 år.

Hurra!!! Gratulerer kjære Rolf Hall!

Fikk du med deg dette?

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening ble stiftet i 10.november 1898 og er en av de eldste i regionen. Vi er en stor klubb med mange medlemmer og jobber for at vi skal være en breddeklubb med mye turnglede.