Innkalling til Årsmøte

HTF

Innkalling til Harstad Turnforenings årsmøte

Når: 13. mars 2024 kl 19:00
Hvor: Møterommet i Harstadhallen

Saksliste:
1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
2. GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
3. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
4. ÅRSMELDING FOR 2023
5. REGNSKAP FOR 2023
6. INNKOMNE SAKER
6.1 LÅNEOPPTAK FOR FINANSIERING AV TURNUTSTYRSKJØP
7. MEDLEMSKONTINGENT
8. BUDSJETT 2024
9. VALG

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret senest 2 uker før årsmøtet, dvs senest 28. februar. Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Ift spørsmål vedrørende valg til styret er det mulig å kontakte Mia Holm som leder valgkomiteens arbeid.

Vel møtt!

Fikk du med deg dette?

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening ble stiftet i 10.november 1898 og er en av de eldste i regionen. Vi er en stor klubb med mange medlemmer og jobber for at vi skal være en breddeklubb med mye turnglede.