Rent Idrettslag

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

 

Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema. 

 

Antidoping Norge (ADNO*) ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. 

 

De senere årene har stiftelsen utvidet sin portefølje og er gitt muligheten til å trappe opp sitt arbeid utenfor den organiserte idretten. Til denne delen av virksomheten mottar ADNO tilskudd fra helsemyndighetene.  

Hovedkontoret ligger ved Ullevaal stadion i Oslo. Omtrent 25 årsverk er knyttet opp til hovedkontoret. I tillegg har vi fylkesmedarbeidere, dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt omkring i landet. De jobber og tar oppdrag for Antidoping Norge ved siden av sitt daglige virke.

 

Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge.

Organisasjonen har definert følgende visjon:

 

REN TRENING. LIKE MULIGHETER.

I strategiplanen som er vedtatt for perioden 2016-2019 har organisasjonen nedfelt følgende løfter:

 

Løfte 1:           Vi skal være en attraktiv og profesjonell organisasjon.
Løfte 2:           Vi skal ha en verdensledende kontrollvirksomhet.
Løfte 3:           Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale antidopingarbeidet.
Løfte 4:           Vi skal være en pådriver i idrettens forebyggende antidopingarbeid.
Løfte 5:           Vi skal koordinere og være ledende i arbeidet for et dopingfritt samfunn.
Løfte 6:           Vi skal ha et forskningsarbeid som er relevant og sikrer kvalitet og utvikling.

 

* Fra 1. januar 2016 er ADNO definert som organisasjonens offisielle forkortelse.

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen