Vi er selvfølgelig på facebook også...
Tanya Johannessen

Tanya Johannessen

Hei alle våre flotte gymnaster og trenere!

 

Da er vi kommet godt i gang med høsten i Harstadhallen, og vi har vært rundt og sett på de aller fleste partiene de siste ukene. Vi ser at dere er flinke med håndsprit og at gruppene ikke er større enn 20 gymnaster. Det er likevel et par-tre forhold vi ønsker at dere skal fokusere enda mer på fremover, nå som smittesituasjonen er i forverring. Vi kan fort få en oppblomstring i Harstad, slik de har fått i Hammerfest, og da gjelder det å være godt forberedt, og å allerede følge smittevernreglene i det daglige.

 

1.       Husk å ikke blande gruppene/partiene – Det skal være minst 5 meter mellom partiene, og mingling mellom partiene under og etter trening er ikke tillatt. Blanding av grupper gjør smittesporingsarbeidet ved et smitteutbrudd mye vanskeligere.

 

2.       Husk å holde avstand når dere går inn og ut av hallen og i inngangspartiet, og når dere rydder utstyr mv.

 

3.       Dra rett fra hallen etter trening, ikke bli igjen i hallen etter partiets treningstid. Ikke bruk utstyr som andre partier har brukt og som de har rengjort/desinfisert. Da klarer vi ikke å sikre at en ev smittet gymnast «bare» kan smitte sitt parti. 

 

I tillegg er det viktig å opprettholde god håndhygiene før, under og etter trening, og ikke minst å være hjemme om du ikke er helt frisk. Husk også å vaske brukt utstyr med mye håndkontakt med overflatesprit der det er mulig.

 

Vi synes trenerne er flinke til å registrere oppmøte i Spond, og det er svært viktig ift. smittesporing. Husk at alle trenerne som deltar også skal registreres på det aktuelle partiet.

 

Vi ber alle trenerne om å repetere HTFs koronaretningslinjer med partiet sitt på første trening denne uka. Koronaretningslinjene ligger i koronakassene i hallen.

 

https://harstadturnforening.no/index.php/item/110-htfs-koronaretningslinjer-for-trening-i-harstadhallen-hosten-2020

 

https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/

 

Ta vare på hverandre - Alt blir bra!

 

fredag, 09 oktober 2020 06:53

Turnhall til ALLE!

Etter mer enn 10 års arbeid med turnhallprosjektet, er vi endelig kommet til det tidspunktet når politikerne i november eller desember i år skal ta stilling til bygging av turnhall. HURRA!

 

https://www.ht.no/nyheter/2020/10/08/Turnhall-til-ALLE-22791717.ece

søndag, 06 september 2020 10:51

Gratulerer med første uke med turntrening!

 

Hei alle trenere og alle gymnaster, og særlig alle nye trenere og alle nye gymnaster. Gratulerer med vel gjennomført første uke. Vi har vært til sammen nesten 40 trenere, og ca 250 gymnaster i hallen i løpet av uka. I løpet av noen uker vil vi antakelig være ca 300 gymnaster. Det har vært fantastisk å se turnforeningen komme skikkelig i gang igjen etter koronastengning og sommerferie. Jeg blir skikkelig glad og stolt over at turnforeningen klarer å gi et meningsfullt fritidstilbud til så mange unge mennesker. Det har stor betydning for den enkelte og er viktig både for den fysiske og psykiske helsen. Det er rett og slett en god innsats for folkehelsen, og så er det morsomt!

 

Om vi får det til vil vi også starte opp med Voksenturn på fredager fra kl 17:30-19:30, fra fredag 11. september. Det er ca 40 voksne (over 20 år) som har sagt seg interessert i voksenturn.

 

Det har vært i tillegg vært jobbet godt med smittevern både før oppstart og hele denne uka, både mht. til rutiner, personlig hygiene/spriting av hender og trening i partier/grupper, samt registrering av deltakelse i Spond-appen. Registrering av deltakelse vil være viktig ift. smittesporing dersom vi får en smittesituasjon.

 

Det har gått veldig bra! Jeg tror likevel vi kan bli enda litt bedre på å holde avstand inne i hallen. Det er helt klart at det er vanskelig, men med fokus på dette fra trenerne, særlig når gymnastene står i kø, tror jeg vil kan klare å bli enda litt bedre på det. Vi må huske på at vår aktivitet samler gymnaster fra alle skole/bydeler og fra flere kommuner. Vi må derfor ta et viktig ansvar for å unngå økt smittespredning via turntreningene våre.

 

Takk for jobben så langt, og lykke til med sesongen!

 

Hilsen styret i HTF

 

TRENING AV JENTER 2011-2012 FLYTTES TIL ONSDAGEN!


Parti "Jenter 2011-2012" med Maria Elise Moeng Sagen og Silje Jensen som hovedtrenere skal trene på onsdager kl.17:00-18:00 i Harstadhallen.

fredag, 28 august 2020 17:45

Harstad turnforening bruker Spond

Harstad turnforening skal bruke Spond til medlemskommunikasjon og registrering av tilstedeværelse på trening (smittevernkrav). 

https://spond.com/welcome

torsdag, 27 august 2020 16:00

Partier, treningstider og hovedtrenere

 

Da er partier, trenere og treningstider i Harstadhallen avklart og følger under. Det vil kunne komme mindre justeringer. Komplett oversikt med hjelpetrenere følger senere.

 

Alle gymnaster vil senest i løpet av helga få epost med informasjon om parti, trener og treningstid mv.

 

-          GymX (voksenturn f. 2000 og tidligere) – HT: Rolf Hall - Fredager kl 17:00-19:00 (det vil komme nærmere informasjon om oppstart på dette partiet)

-          Jr/Sr (f. 2000-2007) – HT: Leif Igor Micheeff – Mandag kl 17:00-19:00 og torsdag kl 17:00-19:00

-          Mixparti 1 (f. 2002-2008) – HT: Gry Eikanger – Onsdag kl 18:00-19:30

-          Rekrutt 1 (f. 2008-2009) – HT: Benedicte Hass og Torunn Hermansdottir – Mandag 17:30 – 19:00 og torsdag kl 17:30-19:00

-          Rekrutt 2 (f. 2008-2010) – HT: Emilie Hellem og Lovise Micheeff – Onsdag kl 18:30-20:00 og torsdag kl 17:30-19:00

-          Mixparti 2 (f. 2007-2010) – HT: Fay Karin Risvik – Torsdag kl 17:30-19:00

-          Guttepartiet (f. 2007-2011) – HT: Silje Andreassen Søreng – Mandag 17:00-18:00

-          Jenter 2011-2012 (f. 2011-2012) – HT: Maria Elise Moeng Sagen og Silje Jensen – Onsdag kl 17:00-18:00

-          Mix 2012 (f. 2012) – HT: Frode Eikeland – Mandag kl 18:00-19:00

-          Mix 2013 (f. 2013) – HT: Magnus Tronstad – Onsdag kl 17:00-18:00

-          Mix 2014-2015 (f. 2014-2015) – HT: Lars Tande – Torsdag kl 16:30-17:30

-          Gymlek (f. 2015-2016) – HT: Thomas Backer-Grøndal – Onsdag kl 17:00-18:00

 

Treningene starter i neste uke med første trening mandag 31. august, med mindre partiet får annen beskjed direkte fra hovedtrener.

 

Husk å lese koronaveilederen og følge denne!

 

Da ses vi i Harstadhallen til uka.

 

2.png

Det blir trenermøte onsdag kl 19:30 på Peppes. Partiene bes stille fysisk med hovedtrener, eller en hjelpetrener (en trener pr parti), øvrige kan være tilhørere på skype (legger ut skypelenke her onsdag ettermiddag). Dette for at vi skal kunne overholde avstandskravet på møtet. 


Det er lagt ut informasjon på hjemmesiden og Facebook, herunder oppdaterte koronaregler for HTF, og informasjon om oppstart mandag 31. august


Håper vi rekker å sende dere en oppdatert plan med treningstider før møtet. Vel møtt!

 

Slik vi oppfatter smittesituasjonen i byen nå med ingen nye smittede i løpet av helga, planlegger vi med oppstart for alle partiene i turnforeningen i Harstadhallen fra uke 36, dvs. fra mandag 31. augus. Dersom situasjonen forverrer seg før det vil vi måtte vurdere å utsette oppstart. Vi får foreløpig ikke være i gymsalen på Medkila, så også Gymlek blir med oss i Harstadhallen. Velkommen til dem også. 

 

Gymnastene vil motta epost om hvilket parti de tilhører, trenere og treningstider i løpet av uka. Mer informasjon kommer også på hjemmesiden i løpet av uka. De siste brikkene ift. trenere og treningstider legges på trenermøtet på onsdag kveld.

 

Vi gleder oss masse til å se dere i Harstadhallen igjen og håper det blir en fin turnsesong, selv om koronaviruset nok vil prege det kommende året også, både ift. trening, stevner og konkurranser!

 

Vi har oppdatert HTFs coronaveileder og ber alle foreldre, gymnaster og trenere om å seg godt inn koronareglene som følger under.

 

1.      FØR TRENING (for foreldre og gymnaster)

a.      Ingen skal komme i hallen om de er syke, har feber, har symptomer i luftveier som hoste, snørr etc., symptomer i mage/diare, eller har mistanke om koronasmitte.

b.      Alle skal vaske hender hjemme før de drar på trening.

c.       Alle skal møte ferdig skiftet.

d.      Foreldre skal ikke bli med inn i hallen men skal slippe av gymnastene utenfor og hente disse utenfor Harstadhallen. Unntak gjøres for gymlekpartiet og første dag for nye og unge gymnaster. Dette er for å begrense antall mennesker i hallen og for å unngå trengsel i inngangen og derved brudd på 1-metersgrensen.

e.      Dette er et tilbud om trening innenfor disse retningslinjene, ikke plikt for gymnastene til å delta dersom de har gode grunner til å ikke delta. Ingen mister plassen som følge av at de ikke kan trene under de gjeldendeKcoronareglene i høst.

2.      UNDER TRENING (for foreldre, gymnaster og trenere)

a.      Alle skal vaske eller sprite hender når de kommer ned på gulvet i hallen.

b.      Trener skal starte hver trening med informasjon til gymnastene om koronaretningslinjene, og alle deltakende gymnaster skal føres på lister for hvert parti for hver trening, dette for å lette ev. senere smittesporing.

c.       Alle gymnaster må følge instruksjoner fra trener og fra vaktmester etc. i hallen.

d.      Ev. hosting og nysing skal skje i papir som kastes i søpla, eller i albukroken.

e.      Dersom noen blir syke skal de varsle trener og dra rett hjem fra trening.

f.        Gymnastene skal unngå ta seg i ansiktet før og under trening.

g.      Ingen skal dele på personlig utstyr som vannflaske etc.

h.      Alle skal søke å holde 1 meter avstand til hverandre under treningen (både i inngang, utgang, på tribunen og nede på gulvet). Unntak er kun ved ev. nødvendig sikring fra trener.

i.        Det skal være maksimalt 20 i hver gruppe inkl. trenere. Det kan være flere grupper (partier) i hallen, men det skal være minst 5 meter (helst 10 meter) mellom gruppene. Dersom et parti blir flere enn 20 må de yngste eller eldste gymnastene omfordeles på annet parti, eller så må gruppen deles i to.

j.        Gruppene skal holde seg på sine tildelte områder i hallen og ikke blande seg med andre grupper, springe rundt i hallen eller mingle med de andre partiene.

k.      Bruk av apparater og klosser og annet utstyr som medfører mye håndkontakt skal vaskes/sprites jevnlig dersom de er i bruk (se pkt. 4).

l.        Alle skal vaske eller sprite hender når de skal dra fra treningen

m.    Dersom det oppstår sykdom etter trening eller dersom noen får påvist koronavirus ber vi om at dette meldes til trener, til leder og medlemsansvarlig i turnforeningen.

3.      FOR TRENERE

a.      Se til at det er håndsprit ved inngang/utgang i hallen og sett ut håndsprit ved kø til øvelser/apparater.

b.      Bruk tid på innledningsvis å gjennomgå HTFs koronaregler under pkt. 2. og gjennomgå deretter opplegget for dagens trening

c.       Før lister over deltakere på alle treninger og del ev. inn i faste grupper for den aktuelle treningen

d.      Gjennomfør oppvarming (flere partier kan ha felles oppvarming såfremt det er 5-10 meters avstand mellom partiene).

e.      Gjennomfør styrketrening med fokus på kjernemuskulatur, tøying og bevegelighetsøvelser, balanse- og koordinasjonsøvelser.

f.        Gjennomfør ev. turntekniske øvelser, men start enkelt og legg inn progresjon gjennom ukene. Husk at noen gymnaster møter høsten med mindre treningsgrunnlag enn vanlig.

g.      Bruk rengjøringsutstyret jevnlig på turnutstyret.

h.      Sett ev. av tid til slutt for egentøying etc. mens trenerne rengjør utstyr

i.        Nedrigging og opprydding.

j.        Pass på å overholde 1-metersgrensen gjennom treningen og under opp- og nedrigging.

k.       Alle gymnaster og trenere skal sprite hender på vei ut av hallen.

l.        Etterfyll ev. rengjøringskassene og sett disse på plass.

m.    Personer på tribunen bes forlate hallen (unntak Gymlek).

4.      RENGJØRINGSREGLER FOR UTSTYR

Der er 4 like kasser med rengjøringsutstyr som trenerne fordeler rundt i hallen. Kassene inneholder;

-          Håndsprit

-          Overflatesprit i spruteflaske

-          Overflatesprit i sprayflaske

-          Papirkluter

-          Koronaretningslinjer

a.      Håndspriten settes tilgjengelig for gymnastene gjennom treningen.

b.      Papirklutene kan brettes og brukes til flere runder med desinfisering av utstyr.

c.       Overflater på utstyr som klosser og bukker etc. med mye håndkontakt desinfiseres før bruk med overflatesprit og kluter, og ved nedrigging/opprydding. De skal også desinfiseres jevnlig under trening. Det er flaten som har vært i bruk som håndkontaktflate som er viktig å rengjøre.

d.      De oransje mattene kan desinfiseres med overflatesprit og kluter. Det samme gjelder Airtrack, men det skal under normale omstendigheter ikke være nødvendig å sprite disse.

e.      Mattegulv med tekstiloverflate, tumbling og airtrack anses som «gulv» i denne sammenheng og desinfiseres normalt ikke. Det samme gjelder softkiler og supersoft med tekstiloverflater. Disse kan desinfiseres med sprit-sprayflasken på spesifikke områder, dersom noen har havnet med fjeset etc. i disse.

f.        Brukte papirkluter kastes i søpla.

 

Hold ut, hold avstand og ta vare på hverandre – Alt blir bra!

 
Velkommen til trenermøte onsdag 26. august kl 19:30. Vi kommer tilbake med informasjon om sted. 
 
Tema blir selvsagt høstsesongen 2020, partier, trenere, treningstider og coronatiltak. 
 
Vel møtt!
Side 4 av 5

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen