onsdag, 06 juni 2018 00:00

Turnhall nå!

Written by

I dagens Harstad tidende har vår styreleder Ger Borch Karlsen et leserinnlegg vedrørende ny turnhall i Harstad. Her er teksten som står i avisen: 

 

Harstad turnforening fyller 120 år i år, og det vi ønsker oss mest av alt er en turnhall. Vi er stolt idrettsforening med lang tradisjon, store bredde og gode resultater å vise til, men klarer ikke å gi det tilbudet vi ønsker å gi, til mange nok barn og unge.

 

Vi har nesten 300 gymnaster, og til enhver tid ca like mange på venteliste. Det er helt fantastisk at interessen for å drive med turn i Harstad er så stor, men det er trist for alle de barna som ønsker å drive med turn, at vi ikke kan gi flere et turntilbud. Begrensningen er halltid, pt. tilgjengelig treningstid i Harstadhallen og dernest mange nok trenere. Det er selvsagt også trist for styret i foreningen, og det er synd for samfunnet da den helsemessige gevinsten, både fysisk og psykososialt, ved å delta i idrett synes uomtvistet. Særlig turning med fokus på styrke, balanse, motorikk og bevegelighet, legger et godt grunnlag uansett hvilken aktivitet (jobb eller fritid), eller annen idrett du skal drive med. Trenings- og aktivitetsvanene fra barndommen og ungdommen er det mange som tar med seg gjennom hele voksenlivet. Det gir helsemessige gevinster for den enkelte og for samfunnet, og et rikere liv.

 

I helga (26.-27. mai) var 61 av våre flotte gymnaster i alderen 6-12 år i Tromsø på det årlige barnekretsturnstevnet, sammen med 12 trenere og reiseledere, i tillegg til en rekke foreldre og søsken. Det var ca 900 barn på stevnet som fikk vært sammen i Tromsøhallen en hel helg, fikk stiftet nye bekjentskaper, trent og turnet og gått på diskotek på lørdagskvelden. Søndag fikk de vist frem hva de har øvet på det siste året. I tillegg fikk de testet den nyåpnede turnhallen til Tromsø turnforening. Representanter fra styret i Harstad turnforening fikk også omvisning i hallen og gjennomgang av prosjektet fra styreleder i Tromsø turnforening og prosjektlederne for hallprosjektet.

 

Det var vanskelig å ikke bli litt misunnelig på fasilitetene i Tromsø, når man så og hørte de elleville ungene som fikk slippe til i verden beste lekeland. Hallen er et prosjekt til ca 50-60-millioner kroner, og inneholder ca 800 m2 turnflate med frittståendegulv og apparater samt en kjempestor skum-grop. I tillegg har hallen et nesten like stort areal til rytmisk gymnastikk mv. Det er også funnet plass til et eget areal for de små (gymlekpartiene), i tillegg til administrative arealer, og sågar er det laget et treningsrom fullt på høyde med vanlig treningssentere. På toppen av det hele er det under bygging en turnhall til i Tromsdalen.

 

Harstad turnforening har lenge ønsket en turnhall i Harstad og har gjort et forprosjekt i 2015 for å beskrive behovet. Konklusjonen er at behovet kan dekkes av en såkalt «Basishall 2» med turnflate på ca 700 m2 og ca 100 m2 ekstra til administrative arealer som lager, møterom kjøkken og kiosk etc.

 

Turnhallprosjektet kan realiseres på flere måter, med en egen frittstående komplett hall (som i Tromsø), eller som et tilbygg på en eksisterende hall (gir stor innsparing ift. garderober og teknisk infrastruktur som strøm, vei, vann og avløp, samt parkering). Hallen kan realiseres som en del av idrettstilbudet i en ev. ny videregående skole i byen, eller som del av en større flerbrukshall der man samler flere idretter under samme tak. Den kan også tenkes realisert ved innredning av et eksisterende bygg (lager etc.). Eierskapet vil kunne være kommunalt som i Kabelvåg, eller privat som i Tromsø. I Tromsø eies og drives hallen av et eget AS som igjen eies 100 % av Tromsø turnforening.

Som tilbygg på en eksisterende hall viser forprosjektet, og informasjonen fra hallen i Tromsø at dette antakelig kan realiseres for ca 15-20 millioner kroner. Skal det realiseres som en frittstående hall med egne garderobefasiliteter og egen teknisk infrastruktur, vil det nok kunne koste nærmere 30 millioner, men det må en nærmere prosjektering vise i detalj.

Gleden var stor da Idrettsrådet for et drøyt år satte våre ønsker, sammen med ønskene fra skøyteklubben og kampsportene, på første prioritet i Idrettsrådets og Harstad-idrettens anbefaling til politikerne. Behovene var foreslått løst med en stor flerbrukshall med isflate og turnhall og kampsportarealer i etasjen over. En slik hall er for ikke lenge siden realisert i Stavanger. Det var et flott signal om at man nå ønsket å satse på disse idrettene i anleggsutviklingen i Harstad. Flere andre prosjekter som omfattet mange andre idretter og aktiviteter var også på lista. Representanten fra politikerne var meget tydelig på at kommunen ville følge prioriteringene fra den samlede Harstad-idretten.

 

Flerbrukshallprosjektet er så langt ikke kommet nærmere noen realisering, og det er for 2018 ikke er bevilget ressurser fra kommunen til forprosjekt etc. Flerbrukshallprosjektet er et prosjekt til flere hundre millioner kroner. Det hadde vært helt fantastisk å få realisert en slik ny storstue for idretten i Harstad, men det er langt opp og frem, og det er mange brikker som skal falle på plass for å få det til. Kommunen har foreløpig satt av året i år til å rullere kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Vi håper dette kan tilrettelegge for at tilstrekkelige arealer settes av til idrettsformål, og blant annet til turnhall.

 

Harstad turnforening og våre gymnaster er meget utålmodige og ønsker å komme i gang med turnhallprosjektet så snart som mulig. Vi vil jobbe langs alle de mulige veiene til realisering, inntil vi ser at en av disse peker seg ut som den beste og raskeste veien til målet, et turnhalltilbud til våre flotte gymnaster. Vi vil forsøke å knytte til oss nødvendig prosjektkompetanse på området og vil jobbe både alene og sammen med Idrettsrådet ift. kommunen, fylket og Idrettsforbundet, og vil også starte arbeidet ift. sponsorer mv.

 

Finansieringen er selvsagt det aller største løftet for foreningen uansett måte hallen realiseres på, dersom turnforeningen skal være eier. Vi vil trenge all mulig godvilje fra kommunen, sponsorer, investorer, rike onkler og tanter, og vil jobbe med å innhente det som er mulig fra tippemidler og fra de søknadsbetingede støtteordninger som er tilgjengelige. Vi takker alle våre gode støttespillere for støtten så langt opp gjennom årene, men vi maner nå til ytterligere engasjement og støtte for det som vil det største løftet i turnforeningens 120-årige historie. En realisering av turnhall vil være et gode for befolkningen i byen og omlandet i lang tid fremover.

 

Hjelp oss å fremsnakke turnhallprosjektet vårt og ta gjerne kontakt om du ønsker på bidra med kompetanse eller erfaring, eller på annen måte vil bidra til at turnhallen blir realisert så snart som mulig. En enkel måte å støtte prosjektet på er å melde seg inn som medlem i foreningen. Vi oppfordrer alle foreldre og andre med tilknytning til foreningen, eller ønske om å støtte vårt arbeid, om å gjøre det på www.harstadturnforening.no .

 

Onsdag 6. juni kl 18 har Harstad turnforening våroppvisning i Harstadhallen. Da skal gymnastene vise frem for foreldre, søsken, onkler og tanter og besteforeldre, og alle andre som vil oppleve barn og unge utfolde seg med turn, hva de har jobbet med denne sesongen. Det blir gode muligheter for kaffe og kaker mv. Vel møtt!

 

Grunnlaget legges i gym og turn!

Geir Borch Karlsen

Styreleder i Harstad turnforening

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen