lørdag, 20 februar 2021 16:59

Varsling i HTF om trakassering, overgrep, diskriminering og andre uønskede forhold

Written by

 

Harstad turnforening er en foreldredrevet turnforening, uten fast ansatte trenere. Våre trenere bidrar frivillig og de fleste har egne barn som gymnaster i foreningen. Alle partiene våre har flere trenere og det innhentes politiattester, arrangeres trenermøter og driften av partiene følges opp i hallen av styret, så langt vi rekker.

 

Jeg håper flere fikk med seg programmet «Norge bak fasaden» på TV2 tirsdag 16. februar 2021, om ikke anbefaler jeg å se dette. Programmet tok opp et svært viktig tema – Trakassering norsk idrett. Programmet viste skremmende eksempler på det som fremstår som helt uakseptabel adferd fra trenere, herunder i en turnforening. Programmet omhandlet også idrettens manglende evne til å håndtere de uønskede situasjonene på en god nok måte. De aktuelle trenerne var slik jeg oppfattet det profesjonelle ansatte trenere, og eksemplene var slik jeg oppfattet det, hentet fra svært konkurransepregede foreninger/klubber. Jeg håper, tror og føler meg nokså sikker på at vi ikke har tilsvarende situasjoner eller adferd i vår forening. Samtidig er vi som driver foreningen frivillige som bruker fra noen få og opp til 10-15 timer i uka på å gi et godt turntilbud til våre gymnaster. Ingen av oss er profesjonelle, men en del har tatt trenerkurs/trenerutdanning og vi sender alle trenere på kurs i forskjellige tema såfremt trenerne ønsker det og har tid til det. Turnforeningen oppfordrer til slik deltakelse og dekker i all hovedsak kostnadene med dette.

 

To av oss i styret har nylig deltatt på en webseminar om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Styret har informasjonsmateriell fra seminaret som kan sendes ut på forespørsel, eller så finner dere informasjon om dette her https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

 

Redd barna har også mye fin informasjon her https://www.reddbarna.no/tryggpaatrening

 

Vi er alle individuelle mennesker og i forskjellig faser i livet med forskjellig grad av livserfaring, forskjellig evne til å forstå gymnastenes situasjon, og vi er i mange forskjellige livssituasjoner. Noen av oss er knapt eldre enn gymnastene selv, andre er velvoksne og vel så det. Humør og evne til å klare å kommunisere godt og riktig med gymnastene, vil naturlig nok variere dagene imellom og jeg er mener vi derfor bare må ta inn over oss at også alle vi i trenerkorpset, styret og øvrige frivillige vil kunne feile i måten vi kommuniserer på. Gymnastene våre er også individuelle mennesker som også vil oppfatte kommunikasjonen forskjellig. Det som er ok for noen, er slett ikke ok for andre, samtidig er det noen ting som uansett ikke er ok. Statistikken viser at alt for mange opplever uønskede hendelser i idretten, og at dette i større og mindre grad er ødeleggende for dem.

 

Det er svært viktig for HTF at ingen av våre flotte gymnaster eller trenere føler seg trakassert, mobbet eller diskriminert, for ikke å snakke om å bli utsatt for overgrep, når de er på trening eller på arrangementer i regi av foreningen. Vi har nulltoleranse for alle disse forholdene. Samtidig vet vi at ikke-ønsket adferd som mobbing mv. vil forekomme i en så stor forening som vår. Jeg håper vi alle tar tak i det når/hvis vi ser det, og forsøker å bidra til at slik adferd korrigeres. Mindre saker vil kunne løses ved at gymnasten blir hørt og får sagt fra, og at den det måtte gjelde får denne tilbakemeldingen, får mulighet til å si unnskyld for situasjoner som ikke er håndtert bra, og derved også får mulighet til å korrigere egen adferd. Vi er som regel mer enn en trener på alle partiene og det er viktig at vi alle tar ansvar for å hjelpe hverandre, slik at alle våre gymnaster har det trygt og bra i vår forening. Ha lav terskel for å ta opp ting trenerne imellom, og vær åpen for at andre kan oppfatte deg annerledes enn man selv mener å fremstå. 

 

Dersom gymnaster eller foreldre enten ikke får hjelp i denne type situasjoner på partiet sitt, eller det er vanskelig å ta dette opp med hovedtrener på partiet, må dere selvsagt ta dette opp direkte med styreleder, Geir Borch Karlsen på tlf 92014668 eller via Spond, eller med hvem som helst i styret. Hvem som sitter i styret finner dere her https://harstadturnforening.no/index.php/styret eller på Spond. Større saker bør selvsagt tas opp direkte med styret. Dersom man er usikker på hva man skal gjøre i en konkret sak, kan man selvsagt spørre styret om det. Dersom man mener at man ikke får nødvendig hjelp fra foreningen kan man også varsle til Norges gymnastikk og turnforbund (NGTF) Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . Straffbare forhold kan og bør i tillegg også meldes til politiet.

 

Norges idrettsforbund har i TV2-programmet lovet at det skal etableres en egen «digital varslingskanal» for å sikre at alle varsler som kommer inn til idretten blir behandlet på en riktig måte. Inntil denne kanalen er på plass, ber jeg de som evt. måtte ønske å varsle om overgrep, trakassering, diskriminering eller mobbing, om å ta dette opp med meg, hvem som helst i styret i HTF, eller gjerne med trener på partiet dersom det er mulig. Dersom mindre saken løses på parti-nivå er det ofte fint, men i så fall ønsker styret informasjon om saken fra både gymnast/foreldre og fra trener, slik at vi har en oversikt over slike saker, og hvordan disse evt. er blitt løst.

 

Norges gymnastikk og turnforbund (NGTF) https://gymogturn.no/ har lagt ut veiledning både for varsling og for behandling av mottatte varsler. HTF vil følge disse veiledningene i behandling av evt. innkomne saker og varsler. Jeg ber både trenere og styret om å ta en kikk på disse.

 

https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/verdiarbeid/

 

HTF vil også ha trakassering, overgrep, mobbing og diskriminering og varsling som tema på et av vårens trenermøter.

 

Ha en fin vinterferie og ta godt vare på alle våre flotte gymnaster.

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen