Leif hedret for sin mangeårige innsats

HTF

På årets første utgave av Juleoppvisningen ble Leif- Igor Micheeff hedret for sin mangeårige innsats for Harstad Turnforening.

Leif har vært gymnast siden han var 4 år i 1979. Han deltok i konkurranse (apparatturn) fra han var 9 år. Antakelig var Rolf Hall hans første trener. Han var gymnast i HTF gjennom hele ungdomstiden og kom tilbake som trener i 2008.

Leif har i tillegg hatt mange verv i styret og i turnkretsen, og har de siste årene vært vår viktigste trener for konkurransepartiene og er nå trener for Jr/Sr. Han har tatt ansvaret for konkurranseforberedelser for hele gjengen som skal på konkurranser i flere år, også for de som dro på Julepokalen i Tromsø forrige helg. De kom hjem med mange medaljer.

Leif er i hallen 2, 3 og 4 ganger i uka og ofte til sammen 6-10 timer ila uka, i tillegg til forberedelser, styrearbeid og jobbing med turnhallprosjektet.

Vi håper å ha Leif med videre i mange år både som trener og i styret, og i viktige verv i turnorganisasjonen vår.

Takk for alt du har bidratt med så langt for barn og unge i Harstad og for HTF, og velkommen med videre i HTFs historie som til høsten starter men en helt ny fase, i ny turnhall.

HTS 0544

Foto: Ivar Hjelvik, Harstad Tidene

Leif ung

Bilde fra Barnekretsturnstevnet på Bardufoss i 1986 (Leif i midten), fotograf ukjent.

Fikk du med deg dette?

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening ble stiftet i 10.november 1898 og er en av de eldste i regionen. Vi er en stor klubb med mange medlemmer og jobber for at vi skal være en breddeklubb med mye turnglede.