Equinor støtter HTFs “Unge Trenere”

HTF

– Det er en glede å støtte prosjektet “Unge Trenere” i Harstad Turnforening. Turnforeningen tenker langsiktig på rekruttering, og vil utdanne flere unge trenere i påvente av ny turnhall. Med midler til kursing av de 12 unge trenerne de har fra høsten, kan flere av dem som står på venteliste få trening når hallfasilitetene er på plass. Equinor er dermed med på å bidra til inkludering, samtidig som unge turnere får økt kompetanse, sier Anita Stenhaug, lete- og produksjonsdirektør i Equinor.

Temaet «samhold og inkludering» var tema for vårens tildelinger i Equinor.
I løpet av våren 2022 har Equinor fått inn over 2100 søknader fra foreninger, idrettslag og andre i hele landet som ønsker å gjennomføre tiltak for barn, ungdom og studenter. I regionen Nord-Norge kom det i april inn 249 søknader. I Equinor gleder man seg over å gi støtte til totalt 186 tiltak over hele landet i denne tildelingen, der Harstad Turnforening er en av dem som mottar 100.000 kroner. For HTF var det svært viktig å få nettopp denne tildelingen fordi de har lenge hatt planer om å kurse sine unge trenere. Siden 2018 har foreningen hatt et eget «Unge trenere»- prosjekt, der de forsøker å rekruttere fem-åtte unge gymnaster eller unge tidligere gymnaster, for å utdanne disse som trenere i HTF.

– Målet med dette er blant annet å sikre oss turnkompetente unge trenere, hindre frafall, samt å forberede oss til den nye turnhallen står ferdig. Ny turnhall vil muliggjøre etablering av mange flere turnparti, og det vil derfor bli behov for å rekruttere ytterligere mange flere trenere. Flere turnkompetente unge trenere vil gi store muligheter for flerbruk i den nye turnhallen som vil bidra til samhold og inkludering av mange, både i og utenfor HTF, forklarer Geir Borch Karlsen, styreleder i Harstad Turnforening.

Det er en glede at vi nå får midler til å sende unge trenere på kurshelg i Sandnes i slutten av august, delta på trampettsikringskurs på Senja, i Narvik eller Kabelvåg til høsten. I tillegg vil HTF sende noen på trampolinesikringskurs i løpet av høsten eller våren.

– Tildelingen vil sette fart på utdanningen av våre unge trenere, øke motivasjonen og heve kompetansenivået på disse og bidra til at disse ressurspersonene blir i Harstad og skaper aktivitetstilbud som inkluderer mange. Samtidig forbereder vi oss på en situasjon med ny flerbrukshall med turn, og kanskje dobbelt så mange gymnaster, samt lage treningstilbud til andre idrettslag og til ikke-organisert aktivitet i den nye turnhallen, sier Karlsen i turnforeninga.

Equinor har støttet frivilligheten i Norge gjennom flere tiår. Mange har fått glede av støtte fra talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter på nasjonalt nivå og lokale tildelinger. For Equinor er det ekstra stas å kunne glede en lokal forening i vertsbyen Harstad, omtrent nøyaktig på 50-årsdagen til selskapet tirsdag 14. juni.

– Det har alltid vært viktig for oss å gi noe tilbake til alle de foreninger og lag som gjør noe ekstra for barn og ungdom. Harstad Turnforening er et godt eksempel på noen som legger til rette for viktige aktiviteter i byen, sier Stenhaug.

Harstad Tidende var også innom på besøk og skrev om tildelingen og noen av våre fantastiske Unge Trenere.
Mer om dette kan leses HER (NB! + sak)

Fikk du med deg dette?

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening

Harstad Turnforening ble stiftet i 10.november 1898 og er en av de eldste i regionen. Vi er en stor klubb med mange medlemmer og jobber for at vi skal være en breddeklubb med mye turnglede.