Vi er selvfølgelig på facebook også...
Julie Katrine Dragland

Julie Katrine Dragland

 

Da er det tid for fakturering av medlemskontingent og treningsavgift for våre medlemmer i HTF for sesongen 2022-2023.

Kontingent og medlemsavgift ble fastsatt av årsmøtet i mars 2022 https://www.harstadturnforening.no/.../186-protokoll...

Alle medlemmer vil bli fakturert for medlemskontingent på kr 200. Dette gjelder også støttemedlemmer, trenere og alle andre som er medlemmer i HTF. En betydelig del av kontingenten går til å dekke vårt medlemskap i Idrettsforbundet, herunder til idrettsforsikringen som dekker gymnastene og trenerne under trening.

Alle gymnaster blir i tillegg fakturert treningsavgift ut fra hvor mange dager de har treningstilbud hos oss. De fleste har bare en treningsdag og blir da fakturert kr 1600 for ett år med trening. Rekrutt og Jr/Sr som trener to ganger pr uke får en treningsavgift på kr 1600 + 700 = 2300. Det samme gjelder de som deltar på et breddeparti og på RG. Noen har også 3 treninger pr uke, feks Rekrutt og RG, disse betaler 1600 + 700 + 700 = 3000. Vi har forsøkt å sende samlet faktura for alle kontigenter (en faktura per gymnast), men det er mulig at det oppsto en mild form av brukerfeil underveis slik at noen vil få to faktura for et barn (feks kontingent + treningsavgift på den ene, og ekstra treningsdag på den andre).

HTF har ikke søskenrabatt eller andre rabattordninger, men vår treningsavgift er ikke spesielt høy sammenliknet med andre tilsvarende tilbud og andre turnforeninger. Dette da HTF driftes på frivillighet og dugnad. Inntektene fra treningsavgiften går til kostnader ved drift av foreningen, herunder utstyr og kursing av trenere mv. Et evt. overskudd fra året settes normalt på sparekonto for kjøp av utstyr til ny turnhall. Det er derfor avgjørende at alle medlemmer bidrar økonomisk og betaler mottatt faktura innen fristen. Fakturaen sendes på e-post og avsender vil være Harstad Turnforening fra Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - sjekk spamfilter/søppelpost eller liknende dersom dere ikke mottar faktura i løpet av 13. Oktober.

Vi vet at det er familier som av forskjellige årsaker har problemer med å klare alle kostnader. Dersom man ikke klarer å betale regningen, ber vi om at disse tar kontakt skriftlig med medlemsansvarlig på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og søker om betalingsutsettelse, oppdeling av faktura, eller i ytterste konsekvens søker styret om fritak helt eller delvis. Søknad om fritak må begrunnes og vil bli behandlet raskt av styret. Det er selvsagt uansett bedre å ta kontakt i stedet for å ikke betale fakturaen ved forfall.

Ut over dette, ser vi at kontigent for foresatte går ut som eFaktura, men for barna må disse hentes i MinIdrett (link sendes ut i e-posten). Årsaken til dette er nok at en del av oss voksne har aksept for eFaktura som idag rutes mot personnummer, mens kontigent og treningsavgift for gymansten(e) rutes mot deres personnummer som naturligvis ikke har eFaktura. For øvrig er det den foresatte som har registrert barnets personnummer i sin MinIdrett som mottar faktura.

Ta kontakt ved ytterligere spørsmål!
Hilsen medlemsansvarlig og kasserer.
tirsdag, 27 september 2022 16:47

Nå starter høstens Bambusa-dugnad i HTF

Da er det tid for høstens dugnad i Harstad turnforening. Dugnaden arrangeres for å skaffe inntekter til vårt store utstyrskjøp til ny turnhall. Utstyrsinvesteringen vil bli på mange millioner kroner. Turnhallen skal etter planen stå ferdig på senhøsten neste år. Mens vi venter på turnhallen bygger vi opp turnforeningen med økning i partier og gymnaster, og utdanner trenere. I år er det snart tatt opp 100 nye gymnaster og rekruttert et tjuetalls nye trenere.
 
Dugnaden består av at alle gymnaster i HTF får utlevert en familiepose med 5 pakker med sokker (1 pose pr familie). Pakkene kan kjøpes i familien til eget bruk eller gis som gaver, eller selges blant familie, naboer og kjente. Posene inneholder 5 sokkepakker, 3 pakker ankelsokker med 7 par ankelsokker, sorte eller hvite, og 2 pakker vanlige sorte sokker med 5 par sokker i hver pakke. Dersom noen klarer å selge flere pakker, feks på jobb, har vi et ekstra lager. Sokkene er av meget god kvalitet, og vi har i vår fått svært gode tilbakemeldinger på sokkene. For mer info se www.bambusa.no

Hver pakke koster 200 kr, dvs at hele posen med fem pakker koster 1000 kr. I vår tjente HTF over 93.000 kr på dugnaden, og målet i høst er kr 110.000. Vi vil allerede i høst begynne å kjøpe inn noe nytt utstyr for dissee pengene, som vi tar i bruk i Harstadhallen i vinter, og som vi senere skal flytte til den nye turnhallen. Allerede denne uken ankommer alle 232 posene til Harstad. Posene vil bli oppbevart i Harstadhallen og vil bli utlevert på trening fra slutten av denne uken, i uke 40 (høstferie) og i uke 41. Salgsdugnaden gjennomføres i uke 42, fra mandag 17. til fredag 21. oktober. Fredag 21. oktober avsluttes dugnaden og innbetaling gjøres til dugnadsansvarlig på partiet, gjerne på Vipps, eller ev til konto.
 
Gymnastene/foreldrene skal ikke betale inn direkte til HTF, men til dugnadsansvarlig på partiet. Hvert parti må nå velge ut en dugnadsansvarlig som skal dele ut posene på partiet, holde orden på hvem som har fått, og ta imot betaling fra hver gymnast/familie ved avslutning av dugnaden. Deretter betaler dugnadsansvarlig inn for partiet til Harstad turnforening. Det er en fordel om de som var dugnadsansvarlig i vår, også fortsetter i høst, men det viktigste er å finne en dugnadsansvarlig på partiet i løpet av denne uka, og meldes inn til medlemsansvarlig, Camilla Vikan på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Hovedtrener på partiet må sørge for at partiet finner en dugnadsansvarlig blant foreldrene i løpet av uka, om ingen melder seg på partiet. Camilla sender deretter ut oppdaterte medlemslister til hvert parti i neste uke. Styret i HTF vil oppnevne en sentral dugnadsansvarlig i HTF som skal bistå de dugnadsansvarlige på partiene.
 
Lykke til med høstens Bambusa-dugnad!
Da er turnhallen lagt ut på anbud igjen og ny tilbudsfrist er satt til 13. oktober. Ferdigstillelse er fortsatt satt til september 2023.
 
Nå krysser vi fingrene for flere gode tilbud!
 
torsdag, 01 september 2022 19:43

Turnsesongen 2022-2023

Da er treningstider, partier og trenerkabalen lagt. og dere finner all informasjon om dette i det vedlagte bildet. Partiene er i all hovedsak klare i Spond og treningene er lagt ut i Spond eller kommer de nærmeste dagene.
 
Vi mangler fortsatt hovedtrener på Gutter 2013-2014, men Rolf Hall har heldigvis sagt seg villig til å vikariere også her, mens vi leter etter en permanent hovedtrener for partiet.
 
Vi ser også på mulighetene for å starte opp et Jenter 2010 parti. For å få til dette er vi derimot avhengig av å få både hovedtrener og hjelpetrenere.
 
Vi håper derfor på bistand for å finne en hovedtrener til det yngste guttepartiet vårt og Jenter 2010. Vi trenger også flere trenere på flere partier, så om dere kjenner noen tidligere gymnaster som ikke er trenere hos oss, er det fint dersom dere kan få de til å melde seg.
 
Som dere vil se har vi startet opp to nye partier i Medkila: Gymlek 2017-2018 Medkila og Gymlek 2019 Medkila. Fernandos Gymlek 2017-2018 har flytta til Harstadhallen. Vi har også delt guttepartiet i to og derved også starta et nytt gutteparti. I løpet av høsten skal vi også få i gang en felles frittstående-trening for Rekrutt og Jr/Sr på fredager, og vi trenger noen gode trenere til det.
 
Vi har fått en rekke nye Unge trenere i år. De fleste (men ikke alle) er gymnaster på Jr/Sr og har egen trening mandag og torsdag, så det er i hovedsak onsdagspartiene som er tildelt Unge trenere. På tre partier har vi nå Unge trenere som hovedtrenere. Ta godt imot de nye trenerne slik at de finner seg til rette hos oss. 
 
Iom at noen partier har fått flyttet treningstid ift i fjor, vil det nok være gymnaster som får kollisjon med andre aktiviteter de deltar på, dersom disse aktivitetene ikke kan flyttes. Vi ber dere da om å ta kontakt med Camilla på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller via Spond, så skal vi se om vi kan finne en løsning på et annet parti. Er det ikke mulig å finne en løsning, vil det være mulig å få permisjon.

Camilla og Julie jobber fortsatt med opptak og å etterfylle på partiene. Målet er at det skal være ca 20 gymnaster på alle partiene, men det kan også et par mer enn det om det er nødvendig for å få trenere på plass.
 
Husk å ta godt imot alle de nye gymnastene og hjelp dem å finne venner slik at de får en fin opplevelse. Det er særlig viktig de første ukene.
 
Lykke til med sesongoppstart i neste uke. Vi gleder oss masse til å se dere alle i aktivitet i hallen igjen.
mandag, 29 august 2022 13:38

Turnhallanbudet forsinket med ca fem uker

Pga feil i anbudsprosessen hos kommunen, og da det kun kom inn ett tilbud, er den pågående konkurransen avlyst og vil bli lyst ut på nytt denne uka. Konkurransen er avlyst før tilbudsåpning, så hverken vi eller kommunen kjenner prisen på det innkomne tilbudet.
 
Utsettelsen er svært beklagelig og påvirker dessverre vår utstyrsanskaffelsesprosess negativt, men det er intet vi kan gjøre med det, ut over å håpe på best mulig konkurranse i neste runde som planlegges med tilbudsfrist i uke 41. Sannsynligvis vil det også utsette innflytting med 1-2 mnd, men det må vi bare leve med.
 
Vi får bruke tiden på utstyrsanskaffelsen og på jobben med sponsorer mv., men vi hadde håpet å kunne gå videre med disse nå med en kontrakt på bygging av turnhall i hånden.
 
Feil kan skje og det viktigste er at prosessen ikke stopper, samt at man får fullført anbudsprosessen på riktig måte, og at beste tilbyder blir valgt.
 
Når vi har ventet i minst 10, kanskje 20 år, tåler vi å vente fem uker ekstra. Vi antar fortsatt at det blir innflytting i løpet av høsten 2023.
 
 
søndag, 28 august 2022 21:20

STAFETT FOR LIVET

STAFETT FOR LIVET arrangeres i Harstad på Kanebogen stadion (friidrettsbanen) lørdag kveld (3. september).
 
STAFETT FOR LIVET er Kreftforeningens lokale markering og pengeinnsamling til støtte for alle kreftrammede og dere kan lese mer om arrangementet her: https://kreftforeningen.no/stafettforlivet/tilbud/kreftforeningens-stafett-for-livet-harstad/
 
Som en del av arrangementet lages et kjempestort hjerte på stadion med lysposer som settes ut. Kreftforeningen lokalt har tatt kontakt med oss og bedt om hjelp til å bære ut disse lysposene til de som setter opp hjertet.
De ønsker hjelp fra våre flotte ungdommer og andre som kan hjelpe til med å lage dette til en flott og verdig seremoni. Det er selvsagt åpent for at søsken eller andre også kan melde seg på.
 
Jobben er fra kl 21:30 til STAFETT FOR LIVET-arrangementet starter kl 22:00 på lørdag, men de som skal hjelpe til må stille på Kanebogen stadion kl 20:45.
 
 
HTF ønsker å støtte Kreftforeningens viktige arbeid og oppfordrer de som har mulighet til å bidra til arrangementet som frivillig, eller med å støtte arrangementet økonomisk.
 
De som kan tenke seg å hjelpe Kreftforeningen med dette lørdag kl 21:00-22:00 kan ta kontakt med Leif Igor Micheeff innen torsdag 1. september så vil Leif sende over en liste over hvem fra oss som kan bidra til STAFETT FOR LIVET.
 
 
Lykke til på lørdag!
Da er sommerferien over og vi håper dere har hatt en fin sommer.
 
Vi i HTF-styret jobber nå med å klargjøre for ny turnsesong. Det er fremdeles en del som gjenstår både i trenerkabalen og med opptak av gymnaster, oppdatering på Spond osv., men vi håper å være klare i løpet av ca en uke.
 
Offisiell startdato for årets sesong blir mandag 5. september, men vi har treningstid i Harstadhallen og i Medkila allerede fra denne uken, så den enkelte hovedtrener som ønsker å gjøre det kan starte litt før.
 
Torsdag 25.august kl 16:30-19:00 skal vi har «Trener-kickoff» i Harstadhallen. Da er alle gamle og nye trenere velkommen, og selvsagt alle våre «Unge trenere», også de som ikke har vært med før. Dersom det er noen foreldre eller andre som ønsker å stille som hjelpetrener er de også velkommen i hallen. Det blir innledningsvis litt informasjon og ferdigstilling av treningstider og trenerkabal, og deretter et par timer med praktiske øvelser og faglig oppdatering. Ta på treningsantrekk. Det vil også bli et trenermøte i slutten av september.
 
Sesongen 2022-2023 håper vi selvsagt ikke blir preget av corona eller andre tilsvarende utfordringer, men at vi virkelig klarer å komme tilbake til samme status som før corona. Vi vil satse masse på kurs og utdanning av trenere og særlig våre Unge trenere. Vi har fått til sammen kr 130.000 i støtte til kurs og utdanning av disse fra Equinor og fra Samfunnsløftet. Det er mange trampettsikringskurs i Troms og Finnmark og i Nordland i september-oktober, så vi skal nok få kurset mange trenere i høst.
 
Vi planlegger å starte opp to nye gymlekpartier, ett nytt Gymlek 2017-2018-parti og et Gymlek 2019-parti, begge i gymsalen i Medkila. Fernando flytter med sitt Gymlek 2017-2018-parti til Harstadhallen. I tillegg oppretter vi et gutteparti til, og så håper vi å kunne tilby frittstående-trening for Rekrutt og JrSr i løpet av høsten. Treningstidene til partiene vil bli klare i løpet av helgen.
 
I høst vil kommunen inngå byggekontrakt for turnhallen og vi skal jobbe med vårt turnutstyrsinnkjøp til hallen og finansiering av dette. Vi skal jobbe med sponsorer og støttespillere og vi skal tilsette daglig leder og hovedtrener i løpet av sesongen. Tidlig neste sesong håper vi å kunne flytte inn i turnhallen.
Det er allerede noen datoer som er klare for høsten:
25. august – Trener-kickoff
5. september – Oppstart 2022-2023-sesongen
17. oktober – Oppstart Bambusa-dugnad
7. desember - Juleoppvisning

Det vil bli satt opp web-shop for kjøp av overtrekksdress, hettegenser og t-skjorte i oktober og i februar. Turndrakt bestilles av den enkelte hele året. Se info om dette på hjemmesiden.
 
Da håper vi å se mange trenere i hallen i morra og så gleder vi oss kjempemye til å se alle gymnastene tilbake i Harstadhallen og i gymsalen på Medkila fra mandag 5. september.
I dag fyller Harstad turnforenings fantastiske Rolf Hall 70 år, og vi i styret og hele Harstad turnforening vil gratulere deg så mye med dagen!
 
Det er en glede å se deg i hallen hver uke…(og nesten hver dag) og det er utrolig at du som 70-åring er så sprek og ungdommelig som du er. Du betyr veldig mye for Harstad turnforening selv om vi kanskje ikke husker å si det til deg ofte nok, og vi vet at du er en viktig person for mange av våre gymnaster.
 
Det er også mange trenere som både får tips og inspirasjon av å være hallen med deg, og du stepper alltid villig inn når noen trenger en vikar i en hektisk hverdag, og du takler selv uforberedte oppgaver på en flott måte. På våre oppvisninger i Harstadhallen leder du an og du er en svært viktig tradisjonsbærer i foreningen vår som fyller 125 til neste år.
 
Vi gleder oss nå til en ny sesong og håper å se deg på trener kick-off i hallen på torsdag, og videre i hallen utover høsten!
 
❤️Ha en flott bursdagsfeiring i dag!❤️
 
I morra er det tilbudsfrist på kommunens anbud på turnhall. Vi håper å kunne fortsette feiringen med å se at det kommer inn flere gode anbud på hallen!
 
Fra hele Harstad turnforening;
 
GRATULERER MED DAGEN!???

Kjenner du noen som kunne tenke seg å prøve turn eller har du lyst å prøve en annen idrett?

27. juni til 1. juli har flere av byens idrettslag slått seg sammen og tilbyr gratis sommertrening for barn i alderen 10-13 år. 

For mer informasjon om når, hva man trenger og hvordan man melder deg på: se bildet. 

Dersom det er noen av våre turnere som har lyst å være med på turn delen på tirsdag, så er det mulig å kontakte Pernille Eikanger mandag kveld for å høre om det er plass.

Endelig! Turnhallen er lagt ut på anbud! Hurra!

 

Da er anbudskonkurransen for turnhallen (flerbrukshall med kampsport og turn) i tilknytning til Stangneshallen endelig kunngjort på Doffin.

 

Det er kommunen som er oppdragsgiver og den kunngjorte totalentreprisen omfatter selve hallen (bygget) og utomhus, dvs paerkering mv. Anbudskonkurransen omfatter ikke turnutstyret som HTF selv skal anskaffe. Tilbudsfristen er satt til 22.08.2022 kl 12 (oppdatert tidsfrist), og det bli spennende å se hvor mange entreprenører som fatter interesse for anbudskonkurransen og for prosjektet. Valg av leverandør planlegges i begynnelsen av august og kontrakt planlegges signert før 1. september, og hallen planlegges å være ferdig høsten 2023, når HTF fyller 125 år.

 

Hele konkurransegrunnlaget/alle dokumentene kan lastes ned fra kunngjøringen på Doffin.no under «Vis Dokumenter» velg «Klikk her for å se kunngjøringen anonymt» deretter «Grunnlag» Noen av dokumentene krever spesiell programvare for å åpne.

 

https://www.doffin.no/Notice/Details/2022-389311

 

Sammen med tekstdokumentene er det også lagt ut en del tegninger og skisser, i hovedsak de som er presentert tidligere som interiør og eksteriør, snitt mv, men vi har også nå fått lagt ut våre skisser av innredning/utstyr fra våre utstyrsleverandører Ifact og Unisport. Disse skissene viser våre ambisjoner ift. innredning og utstyr i hallen. HTF har fremdeles ikke har valgt leverandør for utstyret, men er fortsatt  i god prosess med begge disse leverandørene. Vi vil gjøre vårt valg av leverandør etter at det er signert kontrakt på byggingen av hallen, og når det er fastsatt en ferdigstillelsesdato for hallen.

 

HT har laget et fint oppslag om dette i dag https://www.ht.no/sport/i/OrV913/lyser-ut-konkurranse-for-hallen-paa-stangnes (krever abonnement).

 

Nå vil vi i styret og i turnhallgruppa intensivere arbeidet mot mulige sponsorer og støttespillere i sommer og i høst. Husk å snakke med alle dere kjenner om dette og å tipse oss om mulige støttespillere.

 

Styret ønsker dere alle sammen en super og en aktiv sommer!

 

52102326 A 90 00 01 F02 Illustrasjoner eksteriør

52102326 A 90 00 02 F02 Illustrasjoner interiør

Harstad 11.05.2022

Unisport Harstad 22 02 28

Turnhall Plan01small

Side 1 av 2

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen