Vi er selvfølgelig på facebook også...
Camilla Vikan

Camilla Vikan

fredag, 12 november 2021 18:53

Åpen hall flyttes til søndag 30. januar

HTFs styre har i dag besluttet å flytte feiringen av vedtaket om bygging av turnhall i tilknytning til Stangneshallen fra søndag 21. november til søndag 30. januar.

Dette pga høyt smittepress i omkringliggende kommuner og i fylket pt samt økende smitte i Harstad, men også som følge av lav vaksinegrad blant de unge. Vi ønsker ikke at dette arrangementet skal bidra til unødvendig smittespredning før jul og håper på litt lettere forhold i månedsskiftet januar-februar.

Vi kommer tilbake til påmelding i midten av januar, så ses vi til feiring av turnhallvedtaket med Åpen hall i Harstadhallen siste søndag i januar.

Harstad turnforening er med i Polar Krafts satsning - Kraft til Idretten!

Vil du ha en god strømavtale som også gir økonomisk støtte til Harstad turnforening– bytt til Idrettsstrøm! Prisen på Idrettsstrøm er en miks av spotpris og fastpris, og gir en god og forutsigbar pris. I gjennomsnitt har prisen i 2021 vært på 35,86 øre pr kWh. Det koster ingenting å bytte (eller å bytte tilbake) og det er ingen bindingstid. Strømmen er sertifisert som fornybar energi med Elsertifikater og faktureres etterskuddsvis.

Klarer vi å få 100 familier/firma til å bytte til Idrettsstrøm hos Polar Kraft, vil vi få en fin bonus i tillegg til årlig fast støtte. I tillegg går 1 øre pr kWh som våre støttespillere bruker, til turnforeningen, dvs at en normalt familie vil sørge for at Polar Kraft årlig utbetaler støtte på 200-300 kr til HTF. Klarer vi tillegg å få med bedrifter vil selvsagt de årlige støttebeløpene bli enda større. Støtten vil være kjærkommen og viktig når vi skal handle turnutstyr til ny turnhall for 4-6 millioner, og når vi skal profesjonalisere organisasjonen vår for å gi et enda bedre tilbud til våre gymnaster, og til alle på ventelisten. Får vi mange familier med og i tillegg klarer å få med noen firma, kan vi kanskje oppnå årlig støtte på kr 100.000.

Bytt i dag, det er kjempelett – Du gjør det på HTFs egen Idrettsstrøm-side hos Polar Kraft:
kampanje.kti.no/?kid=harstad-turnforening&fml=87

Her finner du også informasjon om strømproduktet, prisen og hvordan Kraft til idretten fungerer!

Hos Polar Kraft finner du også mer detaljert informasjon om Idrettsstrøm-produktet.
polarkraft.no/stromavtaler/privat/idrettsstrom/forvaltet-pris-idrettsstrom

Geir har alt bytta til Idrettsstrøm og kjempefornøyd, og det er også flere andre i foreningen som alt har Idrettsstrøm i kontakten sin. Jeg håper alle i HTF kan være med og verve venner og firmaer. Snakk med besteforeldre, tanter og onkler, med naboen og med jobben. Skulle du ønske å støtte en annen klubb med Idrettsstrøm er det selvsagt også helt ok, men vi vil gjerne ha deg med på HTF-laget!

Camilla Vikan i HTF-styret er vår Idrettsstrømekspert og kan også kontaktes ved spørsmål (epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , tlf 936 56 123). På dagtid er Camilla kunderådgiver i Polar Kraft.

 

 

kraft til idretten htf

 

Fra mandag 1. november gjennomfører vi treninger på vanlig vis igjen.


Vi mener at smittetilfellet vi hadde i klubben forrige helg ikke utgjør noen risiko og ingen andre i HTF ble smittet så vidt vi vet!
Veldig flott at mange særlig på RG og Rekrutt testet seg forrige helg!


Antall nye smittede pr dag i Harstad har gått nedover på slutten av uka med 3 smittede fredag og 1 ny smittet på lørdag? Det er veldig bra, men det er litt for få dager til å si at vi kan stole på at det fortsetter.

Det er fortsatt høy smitte i flere omkringliggende kommuner, herunder Ibestad, Evenes og ikke minst i Tromsø? Det er dessverre sannsynlig at vi også kan få en ny oppblomstring med smitte i Harstad. Vi har derfor valgt å stramme til HTFs coronaregler litt, og vil i løpet av dagen komme med nye coronaregler, men kort oppsummert vil det være 4 punkter som gjelder fremover:

1. Vær hjemme om du syk eller dersom du ikke er helt frisk (feber, luftveissymptomer eller andre coronarelaterte symptomer). Ha lav terskel for å teste deg.

2. Ha god hånd- og hostehygiene – Bruk håndsprit på vei inn og ut av hallen, og underveis i treningen.

3. All tilstedeværelse av gymnaster og trenere i hallen registreres i Spond på hvert parti. Dette er viktig for smittesporing og for medlemsadministrasjon.

4. Vær coronasmart for egen og andres sikkerhet. Ikke mingle mellom partiene i hallen og ikke kleng i kø og ved inn- og utgang. Ved bekreftet smitte i egen husstand anbefaler vi at man ikke kommer på trening samme uke. Ta kontakt med hovedtrener eller med styret dersom du er i tvil.

Velkommen på trening!

tirsdag, 26 oktober 2021 14:29

HTF avlyser treningene denne uka

Styret har i dag besluttet å avlyse HTFs treninger denne uka (uke 43).


Avlysningen er ikke knyttet til situasjonen med en smittet gymnast i HTF i forrige uke, da helgas tester så langt ikke har vist noen smittespredning i HTF, og vi anser derfor den situasjonen å være under kontroll. Takk til alle som har vært å testet seg i helga! Veldig bra jobbet!

Det store antallet tester som er gjort forrige uke og særlig i helga, har avdekket at vi kan være i oppstarten av en ny smitteoppblomstring i Harstad, primært knyttet til barn og unge, og på flere skoler. Det vil i løpet av kvelden komme nye smittetall fra kommunen. Vi kjenner ikke eksakt antall, men jeg er redd vi i løpet av uka vil kunne se langt flere smittede. Det stemmer også med situasjonen i flere av våre nabokommuner.

Som følge av dette velger HTF ut fra et føre var-prinsipp å avlyse alle treningene denne uka, i håp om å ikke bidra til unødvendig stor spredning mellom skoler og klasser og til andre kommuner, og til vårt helsepersonell.

Aktiviteten vi driver i HTF er livsviktig, men den er livsviktig på årsbasis, ikke på ukebasis. At man strekker seg langt for å holde ungene på skolen er et langt tyngre hensyn, og da er de i tillegg «isolert» til en klasse og en skole.

HTF har dessverre et stort potensiale til å spre smitte mellom skoler, klasser/alderstrinn, og sågar mellom flere kommuner. Pga av måten vi bruker utstyr i hallen på er det vanskelig å motvirke risiko for smittespredning, ut over de tiltak vi alt har.

Er vi heldige viser det seg at vår avlysninger denne uka var unødvendig og vi kjører da som normalt igjen i neste uke. Jeg antar vi vil se et klarere bilde av situasjonen mot slutten av uka.

Valget er strengere enn kommunens regler pt og i forkant av eventuelle nye beslutninger i kommunen, men slik medlemsmassen i vår forening ser ut, tenker vi at det er riktig at vi bidrar som best vi kan, både for kommunens del og for vår egen del, som ikke ønsker å måtte ha en lengre nedstengning av treningene våre.

Hovedtrenerne bes avlyse treningene denne uka og kommunisere med alle gymnastene på partiet sitt for å sikre at alle har fått beskjed. Dersom dere ikke når alle er det fint om dere stiller med en trener ved Harstadhallen slik at ikke veldig unge gymnaster blir stående uten informasjon. Treninger som ikke er avlyst innen kl 15:30 blir avlyst av medlemsansvarlig.

Dere finner ellers oppdatert info fra kommunen her:
harstad.kommune.no/koronasmitte-i-harstad-reiseraad-karantene-isolasjon.529787.no.html

og i HT og i iHarstad
ht.no/nyheter/2021/10/25/Korona-appell-til-folket-–-Nå-må-vi-være-smarte-for-å-unngå-smitte-i-Harstad-24743960.ece

iharstad.no/okende-smitte-i-harstad-her-er-kommunens-rad/s/5-126-103575

Husk å gjøre egentrening inne eller ute denne uka så ses vi i hallen igjen i neste uke.

torsdag, 30 september 2021 11:17

Harstad turnforening feirer bygging av turnhall

Harstad turnforening feirer dagens vedtak om bygging av turnhallen – Vi arrangerer «Åpen hall» i Harstadhallen søndag 21. november


Harstad turnforening vil feire kommunestyrets fantastiske vedtak i dag om å bygge turnhall med kampsport i tilknytning til Stangneshallen, og vil invitere hele Harstadidretten og alle Harstads barn og unge med på feiringen sammen med oss. Vi rigger derfor opp hele Harstadhallen som turnhall med plass til fire samtidige grupper med ca 20 deltakere i hver gruppe. Vi vil holde hallen åpen fra kl 11 og helt til senkveld om nødvendig, dersom interessen er stor. Vi stiller mannsterke med trenere, veiledere og frivillige til å gjennomføre dagen.

Alle barn og unge kan melde seg på til en alderstilpasset turntrening på ca 1,5 time. Både enkeltpersoner, mindre og større vennegrupper og hele lag/grupper på inntil 20 pers fra alle idrettslag på kan melde seg på.

Treningen vil bestå av en oppvarming og styrkedel, tøying og en del med klassisk turntrening der deltakerne får opplæring/veiledning og sikring, og får prøve ut turnøvelser, så et langt det er mulig innenfor innenfor sikre rammer.

Nærmere informasjon om påmelding kommer etter hvert på harstadturnforening.no , Facebook og i avisa, men hold av søndag 21. november dersom dere er interessert i å delta i feiringen og prøve ut turn sammen med oss.

Takk til kommunestyret for vedtaket og takk til de enkeltpolitikerne som har uttalt seg udelt positivt i dag, og til Nina Dons-Hansen som har stått i bresjen for dette sammen med oss, og som feiret med å slå hjul i kommunestyret i dag.

Vi takker hele harstadidretten og særlig isidrettene for støtten så langt! Vi vil takke kommunen, Asplan Viak og Norconsult for en meget effektiv jobb siden vedtaket i januar om å gjennomføre skisseprosjektet. Takk også til Harstad idrettsråd, karateklubben og Stangneshallen AS for godt samarbeid i skisseprosjektet.

Nå skal vi stå skulder ved skulder med isidrettene slik at vi også kan bidra til fremdrift i isanleggsprosjektene, og slik at vi får realisert hele Harstadidrettens enstemmige prioritet 1 i «Idrettsbyen Harstad», hva angår idrettsanleggsinvesteringer.

Hurra og gratulerer til alle barn og unge i Harstad og omliggende kommuner!

 

https://www.ht.no/nyheter/2021/09/30/Jubler-for-enstemmig-ja-til-%C3%A5-bygge-turnhall-%E2%80%93-En-milep%C3%A6l-etter-mange-%C3%A5r-24651668.ece

Som følge av at de fleste nasjonale smittevernregler er opphevet fra lørdag 25. september, endrer også HTF coronareglene våre og opprettholder kun 3 enkle regler, foreløpig ut året.

1. Vær hjemme om du er syk og test deg ved mistanke om corona

2. Ha god hånd- og hostehygiene – Bruk håndsprit på vei inn og ut av hallen

3. Registrering av deltakere og trenere på treninger i Spond for smittesporing og medlemsadministrasjon

tirsdag, 07 september 2021 12:38

Hurra!

Formannskapet sluttet seg i dag enstemmig til administrasjonens anbefaling om å bygge turnhall med kamsport i tilkytning til Stangneshallen. 
 
Både Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet uttalte seg svært positivt til hallen og prosjektet, og til det forslag til løsning som er lagt frem i skisseprosjektet. Alle sa at dette var en gladsak for kommunen og en sak de hadde gledet seg til å behandle i Formannskapet. 
 
Takk for en svært god jobb av administrasjonen i kommunen, og takk til Harstad idrettsråd, Karateklubben, Stangneshallen AS, Asplan Viak og Norconsult for et flott samarbeid som har gitt et godt prosjekt for kampsport 
og turn, Harstadidretten generelt og for bolyst i kommunen.
 
Tusen takk også til isidrettene som har latt anlegg for turn og kamsport få aller første prioritet, foran isidrettenes anlegg. Nå skal vi stå skulder ved skulder med isidrettene for også å komme videre med planene for kunstis på Kanebogen og hockeyhall.
 
Neste trinn i prosessen er et utvalgsmøte i løpet av september før Kommunestyremøtet 30. september. Men så må det også bevilges penger til investeringen, antakelig i budsjettmøtet i november.
 
 
Jeg foreslår likevel at alle, både barn og voksne i HTF og på ventelisten slår hjul  for å feire Formannskapets tilslutning, og jeg gleder meg til styremøtet i kveld?
 
68Nord farge vertikal stor
søndag, 05 september 2021 20:52

Velkommen til turnsesongen 2021-2022!

Da er vi klare til å starte opp turnsesongen med treninger mandag, onsdag og torsdag i Seljestadhallen, i tillegg til gymlek i gymsalen på Medkila skole på mandager. Jeg håper alle har fått epost med info om treningstid etc. og at alle partiene nå har fått lagt ut treningene som «Arrangementer» på Spond.


Det er i forrige uke gjort en stor dugnadsjobb med å flytte det meste av turnutstyret fra Harstadhallen til Seljestadhallen, og så får vi håpe vi er tilbake i Harstadhallen om ikke så mange uker, og med noen flere timer treningstid enn vi har fått i Seljestadhallen.

Vi ber alle være ekstra observante på smittevern i høst da det er ventet en smitteøkning blant barn og unge i forbindelse med skolestart. Ha en lav terskel for å være hjemme dersom du har symptomer i hals eller nese, eller feber. Test deg så snart som mulig om du har symptomer. Bruk håndsprit på vei inn og ut av hallen og jevnlig under trening. Husk å ikke mingle mellom partiene i hallen!

Det vil snarlig komme en oppdatering på HTFs koronaretningslinjer. Våre gjeldende retningslinjer finner dere her (frem til oppdatert veileder blir lagt ut).
harstadturnforening.no/index.php/item/120-smitteverntiltak-for-turnforeningen-paminnelse

Vi jobber fortsatt med å få trenerkabelen helt på plass, men håper vi løser det siste i løpet av denne eller neste uke. Vi vil også innkalle til et trenermøte i løpet av september og kommer tilbake til dato og sted for dette.

Tirsdag kl 13:00 skal turnhallsaken opp i Formannskapet i kommunen. Møtet sendes på HT.no for de som ønsker å se. Det virker som om turnhallsaken er første sak i møtet. Mandag 30. september er det Kommunestyremøte og det er da endelig vedtak skal fattes. I mellomtiden skal saken også opp i Utvalg for oppvekst og kultur, men vi vet ikke enda hvilken dato det blir.

Vi gleder oss masse til se våre ca 300 unger, ungdommer og voksne igjen! Noen har vært med en stund, andre i mer enn 50 år?og noen er helt nye i år. Husk å ta godt vare på de nye gymnastene våre! Ser du noen som er nye eller noen som er alene, gå bort til han eller henne og si hei, så har du kanskje fått en ny kompis, og du har kanskje gitt noen den fineste velkomstpresangen turnforeningen kan gi.

I løpet av høsten har vi godt håp om at det både skal bli konkurranser, samlinger og trenerkurs, og vi ser frem til å møte de andre turnforeningene igjen.

Lykke til med turnsesongen alle sammen!

Sakspapirene finner dere her:

einnsyn.harstad.kommune.no/EInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2632&sourceDatabase=EPHORTE-I

 

Administrasjonens anbefaling er å gjennomføre prosjektet og bygge en flerbrukshall med turn og kampsport med en estimert kostnad på 98 mill, pluss 12 mill til vei og parkering, vann og avløp, elektrisitet og fjernvarme, totalt 110 mill. Dette er innenfor HTFs estimat fra i fjor høst på 75-95 mill (78-99 mill indeksregulert til i dag).

 

Kommunens netto investering etter momskompensasjon og tippemidler er beregnet til 69 mill, minus ev støtte fra sponsorer etc. HTF planlegger å investere 4-6 mill i utstyr i hallen.

 

Som dere vil se i HT snart skal vi starte opp et ellet to partier med Rytmisk gymnastikk (RG) i løpet av høsten. (Tidligere het grenen Rytmisk sportsgymnastikk).

RG utøves både individuelt og som lag (5 stk), og man bruker redskapene ring, ball, køller, bånd og tau.

Vi har vært så heldige å få med oss Roxana Mazaroi som flyttet til Harstad fra Italia i vår, som RG-trener. Hun har erfaring på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, både som gymnast, trener og som dommer, både i Romania og i Italia. Hun har blant annet deltatt i EM i 2005.

Vil du vite mer om RG kan du kikke på disse lenkene eller søke på youtube:gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/rytmisk-gymnastikk/om-grenen-rytmisk-gymnastikk

video.gymogturn.no/folder/rytmisk_gymnastikkDere vil møte Roxana som hjelpetrener på troppsturn i høst i Seljestadhallen frem til vi er tilbake i Harstadhallen og vi er klare til å starte opp med RG i HTF. Vi kommer tilbake til hvordan man kan søke seg inn på RG-partiene etter hvert.

Den planlagte turnhallen er før øvrig også dimensjonert for RG med et eget flerbruksareal/gymsal med 9 meters takhøyde, og vi håper vi innen den tid har mange RG-partier i HTF.

Side 2 av 3

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen