Vi er selvfølgelig på facebook også...
Camilla Vikan

Camilla Vikan

torsdag, 30 september 2021 11:17

Harstad turnforening feirer bygging av turnhall

Harstad turnforening feirer dagens vedtak om bygging av turnhallen – Vi arrangerer «Åpen hall» i Harstadhallen søndag 21. november


Harstad turnforening vil feire kommunestyrets fantastiske vedtak i dag om å bygge turnhall med kampsport i tilknytning til Stangneshallen, og vil invitere hele Harstadidretten og alle Harstads barn og unge med på feiringen sammen med oss. Vi rigger derfor opp hele Harstadhallen som turnhall med plass til fire samtidige grupper med ca 20 deltakere i hver gruppe. Vi vil holde hallen åpen fra kl 11 og helt til senkveld om nødvendig, dersom interessen er stor. Vi stiller mannsterke med trenere, veiledere og frivillige til å gjennomføre dagen.

Alle barn og unge kan melde seg på til en alderstilpasset turntrening på ca 1,5 time. Både enkeltpersoner, mindre og større vennegrupper og hele lag/grupper på inntil 20 pers fra alle idrettslag på kan melde seg på.

Treningen vil bestå av en oppvarming og styrkedel, tøying og en del med klassisk turntrening der deltakerne får opplæring/veiledning og sikring, og får prøve ut turnøvelser, så et langt det er mulig innenfor innenfor sikre rammer.

Nærmere informasjon om påmelding kommer etter hvert på harstadturnforening.no , Facebook og i avisa, men hold av søndag 21. november dersom dere er interessert i å delta i feiringen og prøve ut turn sammen med oss.

Takk til kommunestyret for vedtaket og takk til de enkeltpolitikerne som har uttalt seg udelt positivt i dag, og til Nina Dons-Hansen som har stått i bresjen for dette sammen med oss, og som feiret med å slå hjul i kommunestyret i dag.

Vi takker hele harstadidretten og særlig isidrettene for støtten så langt! Vi vil takke kommunen, Asplan Viak og Norconsult for en meget effektiv jobb siden vedtaket i januar om å gjennomføre skisseprosjektet. Takk også til Harstad idrettsråd, karateklubben og Stangneshallen AS for godt samarbeid i skisseprosjektet.

Nå skal vi stå skulder ved skulder med isidrettene slik at vi også kan bidra til fremdrift i isanleggsprosjektene, og slik at vi får realisert hele Harstadidrettens enstemmige prioritet 1 i «Idrettsbyen Harstad», hva angår idrettsanleggsinvesteringer.

Hurra og gratulerer til alle barn og unge i Harstad og omliggende kommuner!

 

https://www.ht.no/nyheter/2021/09/30/Jubler-for-enstemmig-ja-til-%C3%A5-bygge-turnhall-%E2%80%93-En-milep%C3%A6l-etter-mange-%C3%A5r-24651668.ece

Som følge av at de fleste nasjonale smittevernregler er opphevet fra lørdag 25. september, endrer også HTF coronareglene våre og opprettholder kun 3 enkle regler, foreløpig ut året.

1. Vær hjemme om du er syk og test deg ved mistanke om corona

2. Ha god hånd- og hostehygiene – Bruk håndsprit på vei inn og ut av hallen

3. Registrering av deltakere og trenere på treninger i Spond for smittesporing og medlemsadministrasjon

tirsdag, 07 september 2021 12:38

Hurra!

Formannskapet sluttet seg i dag enstemmig til administrasjonens anbefaling om å bygge turnhall med kamsport i tilkytning til Stangneshallen. 
 
Både Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet uttalte seg svært positivt til hallen og prosjektet, og til det forslag til løsning som er lagt frem i skisseprosjektet. Alle sa at dette var en gladsak for kommunen og en sak de hadde gledet seg til å behandle i Formannskapet. 
 
Takk for en svært god jobb av administrasjonen i kommunen, og takk til Harstad idrettsråd, Karateklubben, Stangneshallen AS, Asplan Viak og Norconsult for et flott samarbeid som har gitt et godt prosjekt for kampsport 
og turn, Harstadidretten generelt og for bolyst i kommunen.
 
Tusen takk også til isidrettene som har latt anlegg for turn og kamsport få aller første prioritet, foran isidrettenes anlegg. Nå skal vi stå skulder ved skulder med isidrettene for også å komme videre med planene for kunstis på Kanebogen og hockeyhall.
 
Neste trinn i prosessen er et utvalgsmøte i løpet av september før Kommunestyremøtet 30. september. Men så må det også bevilges penger til investeringen, antakelig i budsjettmøtet i november.
 
 
Jeg foreslår likevel at alle, både barn og voksne i HTF og på ventelisten slår hjul  for å feire Formannskapets tilslutning, og jeg gleder meg til styremøtet i kveld?
 
68Nord farge vertikal stor
søndag, 05 september 2021 20:52

Velkommen til turnsesongen 2021-2022!

Da er vi klare til å starte opp turnsesongen med treninger mandag, onsdag og torsdag i Seljestadhallen, i tillegg til gymlek i gymsalen på Medkila skole på mandager. Jeg håper alle har fått epost med info om treningstid etc. og at alle partiene nå har fått lagt ut treningene som «Arrangementer» på Spond.


Det er i forrige uke gjort en stor dugnadsjobb med å flytte det meste av turnutstyret fra Harstadhallen til Seljestadhallen, og så får vi håpe vi er tilbake i Harstadhallen om ikke så mange uker, og med noen flere timer treningstid enn vi har fått i Seljestadhallen.

Vi ber alle være ekstra observante på smittevern i høst da det er ventet en smitteøkning blant barn og unge i forbindelse med skolestart. Ha en lav terskel for å være hjemme dersom du har symptomer i hals eller nese, eller feber. Test deg så snart som mulig om du har symptomer. Bruk håndsprit på vei inn og ut av hallen og jevnlig under trening. Husk å ikke mingle mellom partiene i hallen!

Det vil snarlig komme en oppdatering på HTFs koronaretningslinjer. Våre gjeldende retningslinjer finner dere her (frem til oppdatert veileder blir lagt ut).
harstadturnforening.no/index.php/item/120-smitteverntiltak-for-turnforeningen-paminnelse

Vi jobber fortsatt med å få trenerkabelen helt på plass, men håper vi løser det siste i løpet av denne eller neste uke. Vi vil også innkalle til et trenermøte i løpet av september og kommer tilbake til dato og sted for dette.

Tirsdag kl 13:00 skal turnhallsaken opp i Formannskapet i kommunen. Møtet sendes på HT.no for de som ønsker å se. Det virker som om turnhallsaken er første sak i møtet. Mandag 30. september er det Kommunestyremøte og det er da endelig vedtak skal fattes. I mellomtiden skal saken også opp i Utvalg for oppvekst og kultur, men vi vet ikke enda hvilken dato det blir.

Vi gleder oss masse til se våre ca 300 unger, ungdommer og voksne igjen! Noen har vært med en stund, andre i mer enn 50 år?og noen er helt nye i år. Husk å ta godt vare på de nye gymnastene våre! Ser du noen som er nye eller noen som er alene, gå bort til han eller henne og si hei, så har du kanskje fått en ny kompis, og du har kanskje gitt noen den fineste velkomstpresangen turnforeningen kan gi.

I løpet av høsten har vi godt håp om at det både skal bli konkurranser, samlinger og trenerkurs, og vi ser frem til å møte de andre turnforeningene igjen.

Lykke til med turnsesongen alle sammen!

Sakspapirene finner dere her:

einnsyn.harstad.kommune.no/EInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2632&sourceDatabase=EPHORTE-I

 

Administrasjonens anbefaling er å gjennomføre prosjektet og bygge en flerbrukshall med turn og kampsport med en estimert kostnad på 98 mill, pluss 12 mill til vei og parkering, vann og avløp, elektrisitet og fjernvarme, totalt 110 mill. Dette er innenfor HTFs estimat fra i fjor høst på 75-95 mill (78-99 mill indeksregulert til i dag).

 

Kommunens netto investering etter momskompensasjon og tippemidler er beregnet til 69 mill, minus ev støtte fra sponsorer etc. HTF planlegger å investere 4-6 mill i utstyr i hallen.

 

Som dere vil se i HT snart skal vi starte opp et ellet to partier med Rytmisk gymnastikk (RG) i løpet av høsten. (Tidligere het grenen Rytmisk sportsgymnastikk).

RG utøves både individuelt og som lag (5 stk), og man bruker redskapene ring, ball, køller, bånd og tau.

Vi har vært så heldige å få med oss Roxana Mazaroi som flyttet til Harstad fra Italia i vår, som RG-trener. Hun har erfaring på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, både som gymnast, trener og som dommer, både i Romania og i Italia. Hun har blant annet deltatt i EM i 2005.

Vil du vite mer om RG kan du kikke på disse lenkene eller søke på youtube:gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/rytmisk-gymnastikk/om-grenen-rytmisk-gymnastikk

video.gymogturn.no/folder/rytmisk_gymnastikkDere vil møte Roxana som hjelpetrener på troppsturn i høst i Seljestadhallen frem til vi er tilbake i Harstadhallen og vi er klare til å starte opp med RG i HTF. Vi kommer tilbake til hvordan man kan søke seg inn på RG-partiene etter hvert.

Den planlagte turnhallen er før øvrig også dimensjonert for RG med et eget flerbruksareal/gymsal med 9 meters takhøyde, og vi håper vi innen den tid har mange RG-partier i HTF.

fredag, 27 august 2021 08:35

TURNHALL TIL ALLE

Prosessen med turnhall går fort fremover nå!

Skisseprosjektet er endelig ferdig og turnhallsaken skal opp i Formannskapet allerede 7. september, Utvalg for oppvekst og kultur den 23. september, og endelig i Kommunestyret den 30. september. Da satser vi på at det blir fattet vedtak om å bygge hallen og å bevilge penger til det.

 

I den forbindelse har vi oppdatert vår TURNHALL TIL ALLE-folder og tilpasset den prosjektet på Stangnes.

Dere vil alle få den ved sesongstart i uke 36, men heftet ligger vedlagt nederst i linken for nedlastning.

 

Husk at nå er det viktig å snakke om turnhallprosjektet med alle dere kjenner, og særlig med politikere :-)

 

Last ned TURNHALL TIL ALLE-folder

mandag, 09 august 2021 20:11

Oppstart turn mandag 6. september

Hei alle sammen og vel overstått sommerferie!  

 

Vi er i gang med planlegging av sesongen 2021-2022 og vil i første omgang informere om at oppstart planlegges fra uke 36, dvs fra mandag 6. september.

 

Det er fortsatt vaksinering i Harstadhallen og med mindre det kommer endringer i løpet av de nærmeste ukene vil vi trene i Seljestadhallen i september og oktober. I så fall må vi arrangere en dugnad for flytting av utstyr i uke 35. Det kommer mer info om det etter hvert.

 

Nyt de siste feriedagene med sol og varme, så ses vi i hallen om ikke lenge!

tirsdag, 29 juni 2021 07:31

Vaksinering i Harstadhallen

Som dere kanskje har sett i media, har kommunen flyttet massevaksineringen til Harstadhallen. Det er vel og bra og vi håper det går fort og greit med vaksineringen og at alle som får tilbudet takker ja og stiller på timen sin, slik at høsten og vinteren i minst mulig grad blir preget av pandemien. Vi ønsker kommunen lykke til med det viktige arbeidet!

 

Det som bekymrer Harstad turnforening og hele harstadidretten, er at kommunen pt planlegger å bruke et av Harstad kommunes viktigste idrettsanlegg, Harstadhallen, til vaksinering også i høst, i første omgang ut oktober.

 

Ut fra erfaringene så langt med forsinkelser i leveranser, planer om å også vaksinere ungdommer i alder 12-18, og muligens en tredje dose for spesielle grupper, mener vi at det i så fall er stor fare for at det vil kunne bli vaksinering i HH hele høsten. Det vil være svært krevende både for oss, men særlig for basket og innebandy og for Lia-Brage ift både treninger og kamper, og da de i større grad enn oss er avhengig av underlaget/gulvet i HH.

 

HTF er blitt tildelt nokså bra med treningstid i Seljestadhallen i kommunens «nødtreningsplan» for september og oktober, og vi er takknemlige for det, men ser ikke frem til hverken flytteprosessen med alt utstyret, eller noe redusert treningstid i Seljestadhallen. Dersom det blir slik skal vi selvsagt gjøre det vi kan for å legge til rette for et godt turntilbud også i høst.

 

Vi mener likevel at det er en svært dårlig prioritering å bruke HH til massevaksinering etter 1. september, all den tid det fra da primært vil være gruppen 35-45 år, samt andre dose for 55-65 og 18-35 år som skal settes. Vi mener klart at kommunen bør reelt vurdere andre alternative steder for å gjøre dette, og har spilt inn flere forslag i så måte. Vi har også tilbudt oss å bidra med dugnad for flytting av vaksinestasjonen slik at HH blir frigjort til 1. september.

 

Det er de færreste kommunene som velger å gjennomføre denne langvarige massevaksineringen i idrettsanlegg, da det er stor enighet om at barn og unge, idretten og frivilligheten har lidt nok under pandemien allerede. Frafallet i direttslagene og i frivillige organisasjoner er også stort over hele landet. NIF og særforbundene har også uttalt seg svært negativt til bruk av idrettsanlegg til dette formålet.

 

HTF jobber sammen med harstadidretten og Harstad idrettsråd med å få kommunen til å finne en bedre løsning for vaksinering fra 1. september. Idrettsrådet har alt hatt møte med kommunen om dette, der vi oppfatter at kommunen har lovet å se på dette på nytt for perioden etter 1. september, men jeg venter vel ingen avklaring på dette før etter sommerferien.

 

HT har skrevet litt om dette allerede, men vi forventer flere oppslag om dette etter hvert.

https://www.ht.no/sport/2021/06/10/Ber-kommunen-vurdere-alternative-steder-for-vaksineringen-%E2%80%93-Denne-gangen-kunne-noen-andre-tatt-smellen-24104621.ece

 

Vi vil holde dere orientert her på Spond og på hjemmesiden og Facebook i løpet av sommeren, så håper jeg vi ser dere alle på turn igjen når vi starter opp i høst, ca 1. september.

 

I mellomtiden må dere husk å fremsnakke turnhallprosjektet vårt!

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen