Vi er selvfølgelig på facebook også...

Harstad Turnforening har per 24. august 2016 ca 125 barn på venteliste, og på grunn av uforutsett trener-mangel før sesong-start er det pt. dessverre ikke tatt inn nye gymnaster. Vi jobber med å få nok trenere til våre partier, og vil gjøre en ny opptaks-vurdering i løpet av høsten. Forhåpentligvis vil dette kunne gjøres kort tid etter oppstart i september.
 
Det er egen venteliste for hvert aldersparti, med alt fra 5 - 15 barn på vent til hvert parti. Styret jobber tett sammen med trenerne for å finne plass til flest mulig, og vi håper å kunne ta inn flere turnere også i år.
 
Hvis det blir ledige plasser på partiene vil det sendes ut fortløpende opptak i henhold til ansiennitet på venteliste. 

Harstad Turnforening vil fra og med turnåret 2016/2017 innføre ventelister på de forskjellige partiene. Vi har frem til nå hatt en interesseliste med tilfeldig utvelgelse av turnere etterhvert som det har blitt plass på partiene. Det har derfor vært lang ventetid for noen, og kort ventetid for andre.

 

For å sikre at det ikke opptas unødig plass på ventelisten ber vi derfor alle interessenter om å bekrefte at de ønsker å beholde sin plass i køen. Det vil de neste dagene bli sendt ut e-post til samtlige som har meldt sin interesse, med svarfrist søndag 10. juli, slik at vi rekker å sende opptaksinformasjon til nye medlemmer i god tid før nytt turn-år starter.

 

Den nye ordningen vil altså foregå på følgende måte:

 

  • - Dersom det blir ledig plass på parti Jenter -08 vil det velges nytt medlem fra venteliste.
  • - Utvalget på ventelisten vil i dette tilfellet utelukkende være jenter født i 2008.
  • - Plass tildeles etter ansiennitet, altså til den som har ventet lengst.
  • - Ventelistekriterier vil gjelde samtlige partier, inkludert gymlekpartiene.

 

Det varierer fra sesong til sesong hvilke partier som får ledige plasser, men vår nye ventelisteordning vil sikre rettferdig ventetid innenfor alle aldersgruppene. Dette medfører ingen endringer for eksisterende medlemmer.

Utfyllende informasjon om påmelding finner dere her.

tirsdag, 07 juni 2016 00:00

Våravslutning 2016

 Onsdag 8.juni kl 18 er det tid for våravslutning og vi har åpent for alle som ønsker å se hva våre gymnaster har gjort dette året.

Se vedlegg for mer info.

Vi vil legge ut informasjon om neste turnår så snart vi har informasjon. Viser ellers til fanen påmelding der det står den del info.

Turnforeningen ønsker alle en god sommer!

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen