lørdag, 27 mai 2017 00:00

Pris Barnekretsturnstevne

Written by

Styret har mottatt (i år som tidligere år) henvendelser vedr. prisingen av barnekretsturnstevnet, der prisen for alle inkluderer påmeldingsavgift, bevertning, transport og overnatting, uavhengig av om man benytter seg av hele tilbudet eller ikke.

Styret har for flere år siden besluttet å ha samme pris for alle deltakere, og har ved ny vurdering i fjor og på nytt i år, valgt å opprettholde dette da styret mener dette totalt sett er den beste løsningen, selv om det betyr at noen er med på å
spleise på deler av tilbudet som de ikke benytter.

Dette er gjort både av hensyn til at det skal være mulig å planlegge og bestille transport til stevnet i tide, og for at kostnadene til leie av en stor buss skal fordeles på alle deltakere. Erfaringen er at det blir mange individuelle endringer ift. transport frem mot stevnet, noen kjører selv, eller skal sitte på med andre som kjører, enten frem, tilbake eller begge veier. Foreningen vil likevel normalt sett måtte bestille en stor buss til transport, om det er 25, 40 eller 55 barn med på bussen.

Ofte nyttes bussen også til interntransport under stevnet, feks. til trening eller aktiviteter som ofte kan ligge på et annet sted enn overnattingen. I år skal alt visstnok være på på en "campus" slik at interntransport i år ikke skal være nødvendig. Av totalkostnaden på kr 1150 i 2017, utgjør transport ca 30%, da deltakeravgiften til arrangøren utgjør kr 800. Styret mener fortsatt at det riktigste er at alle betaler den samme prisen for det samme totale tilbudet, deltakeravgift, bevertning, transport og overnatting. Om noen ikke vil benytte seg av deler av tilbudet, får det være opp til den enkelte.

Vi håper at dette er tilstrekkelig informasjon om hvordan styret har vurdert saken.

 

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen